Menu

Gedwongen overname en uittreding

In sommige gevallen zijn de conflicten tussen aandeelhouders zo ernstig of escaleren zij dermate dat het voortbestaan van de vennootschap in het gedrang komt.  In dergelijk geval is de gedwongen overname door of uittreding van een vennoot vaak de beste oplossing voor alle partijen, niet in het minst de vennootschap.

Wij adviseren u graag over de beste aanpak en strategie, waarbij in eerste instantie steeds een onderhandelde oplossing wordt nagestreefd, maar waar wij u indien nodig ook vertegenwoordigen in procedures voor de rechtbank.

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Heeft u een aandeelhoudersgeschil?

Contacteer ons voor een gesprek om uw opties te overlopen.

Contacteer ons