Menu

Sociale verkiezingen en hun voorbereiding

Vanaf het ogenblik dat een onderneming een bepaald aantal werknemers telt, heeft zij de plicht om elke vier jaar sociale verkiezingen te organiseren. De sociale verkiezingen bieden de werknemers de kans om te bepalen wie hen mag vertegenwoordigen in de overlegorganen binnen de onderneming: de ondernemingsraad en het comitรฉ voor preventie en bescherming op het werk.

De organisatie van de sociale verkiezingen beperkt zich helaas niet tot deze veertiendaagse in mei 2024 maar vergt van de onderneming eveneens een grondige voorbereiding waarbij de spelregels die wettelijk zijn vastgelegd in de Sociale Verkiezingswet nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden. Deze wet voorziet o.m. in een strikte kalender die 150 dagen voorafgaand aan de verkiezingsperiode van start gaat, maar legt ook de verkiesbaarheidsvoorwaarden voor de werknemers vast, alsmede de te ondernemen stappen nadat e verkozenen bekend zijn. U gaat dus best vanaf nu aan de slag.

Welke ondernemingen moeten sociale verkiezingen organiseren?

Heeft uw onderneming reeds een ondernemingsraad en telt zij gemiddeld ten minste 50 werknemers, of bedraagt uw personeelsbestand gemiddeld ten minste 100 werknemers, zal u sociale verkiezingen moeten organiseren met het oog op de verkiezing van een ondernemingsraad.

Als u gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstelt, zullen vertegenwoordigers voor het comitรฉ voor preventie en bescherming op het werk worden verkozen.

Welke regels gelden er voor sociale verkiezingen?

Sociale verkiezingen verlopen volgens een wettelijk vastgelegde kalender die globaal genomen kan worden opgedeeld in 2 tijdspannes:ย de periode voorafgaand aan de start van de kiesprocedure (ook wel aangeduid als dag X-60 t.e.m. dag X) en de periode vanaf de start van de kiesprocedure tot en met de effectieve dag van de verkiezingen (ofwel vanaf dag X t.e.m. dag Y).

Afhankelijk van de periode dient de onderneming specifieke zaken in orde te brengen (bijv. vastleggen leidinggevende functies op dag X-60, vastleggen verkiezingsdag op dag X, uitdelen van de oproepbrieven op dag X, โ€ฆ).

Naast de agenda gebonden aspecten mogen evenmin de andere spelregels uit het oog worden verloren. Welke werknemers uit uw onderneming kunnen zich bijvoorbeeld verkiesbaar stellen, mag elke werknemer zijn stem uitbrengen, wie geniet een bescherming en wat houdt deze bescherming exact in, enz.

Met het oog op de verkiezingen van 2020 kregen de vroegere regels reeds een grondige update. Met de verkiezingen van 2024 in het verschiet, kregen sommige vernieuwingen intussen een update. Nieuw is bijvoorbeeld de anciรซnniteitsvoorwaarde voor uitzendkrachten die werd herleid naar 1 referteperiode. Ook de digitalisering en informatisering van de verkiezingsprocedure werd versoepeld waardoor het tijdens de komende verkiezingen mogelijk zal zijn via een end-to-end versleutelde netwerkverbinding (en dus niet meer enkel via de bedrijfswerkpost aangesloten op het bedrijfsnetwerk).

Wat kunnen wij voor u betekenen bij sociale verkiezingen ?

Kortom, sociale verkiezingen vergen een hele voorbereiding. DGDM loodst u doorheen de complexe en strikte procedure en wijst u op eventuele aandachtspunten. Hierdoor kan u zich blijven focussen op uw eigen business en houdt u de verkiezingskoorts buiten uw onderneming.

Concreet gaan wij samen met u na of u onder de voorwaarden valt om verkiezingen te organiseren. Wanneer dit het geval is, ondersteunen wij u bij het opmaken van de kalender en het in orde brengen van alle formele aspecten. Wij bieden u eveneens een antwoord op bijkomende sociaalrechtelijke vragen waarmee u krijgt te maken in het zog van de sociale verkiezingen.

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Hulp nodig bij de voorbereiding van de sociale verkiezingen?

Vul het formulier in en onze experts zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Contactformulier