Menu

Het nieuw WVV: tal van voordelen

Het nieuw Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen creëert meer flexibiliteit en mogelijkheden voor ondernemingen.  Het WVV is weliswaar een wetshervorming, maar het aantal dwingende nieuwe regels is beperkt. Het is immers de bedoeling is om ondernemingen meer vrijheid te geven. Tal van nieuwe mogelijkheden zijn dan ook vrij te implementeren door een bepaling in de statuten.

Enkele voorbeelden van nieuwe voordelen

De rechten op aandelen vrij bepalen

Voor de BV (vroegere BVBA) en de NV verdwijnt het mantra “1 aandeel = 1 stem”, en dus de regel dat alle aandelen gelijke rechten moeten creëren. Althans het dwingend (d.i. verplicht) karakter ervan.  Inderdaad, de huidige basisregel blijft behouden, maar dan enkel als zgn. default-regel: hij zal enkel nog toepassing vinden indien de statuten niet in een andere regeling voorzien.

Aantal stemrechten per aandeel

Ook het aantal stemrechten dat aan een aandeel wordt toegekend kunt u voortaan volledig vrij bepalen in de statuten. Zo kunnen er aandelen zijn met 1, 5, 10 of meer stemrechten, aandelen met (meervoudig) stemrecht over welbepaalde aangelegenheden, enz.

De BV kan ook aandelen zónder stemrecht uitgeven, zoals hiervoor enkel de NV dit kon (mits toekenning van een preferentieel dividend, maar ook deze vereiste verdwijnt).

Aandelen met vetorecht mogelijk

Verder kunnen aan een of meer aandelen ook vetorechten worden toegekend voor beslissingen over welbepaalde aangelegenheden, wat uiteraard interessant kan zijn bij het opzetten van familiale vennootschapsstructuren.

En nog zoveel meer…

Naast de nieuwe regeling op het vlak van stemrechten, creëert het nieuw vennootschapsrecht nog talloze andere opportuniteiten, onder meer op het vlak van de (vrije) overdracht van aandelen, de eenvoudige uittrede als aandeelhouder van een BV, het bestuur van de vennootschap, e.d.m.

Wanneer van kracht?

Vennootschappen die na 1 mei 2019 worden opgericht, vallen meteen onder de nieuwe regelgeving. Hun statuten moeten dus volledig in lijn zijn met de dwingende regels van de nieuwe vennootschapswet. Vennootschappen die al bestonden voor 1 mei, kregen iets meer tijd. Voor hen trad het WVV pas in werking op 1 januari 2020.

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Profiteer van de voordelen van het nieuw vennootschapsrecht!

Wenst u meer te weten te komen over deze opportuniteiten en hoe u uw statuten moet aanpassen om daarvan gebruik te kunnen maken? Dan kunnen wij u helpen

Contacteer ons