Menu

Waarom een compromis verbreken?

Soms doe je als koper een bod of aankoopbelofte die aanvaard wordt door de verkoper, maar wil je er achteraf nog op terugkomen. Of misschien heb je wel een compromis of onderhandse verkoopovereenkomst getekend, maar beslis je om toch de akte bij de notaris niet te onderschrijven. Er zijn tal van redenen waarom je nog kan beslissen om niet over te gaan tot de aankoop of om niet in te gaan op het aanbod. Vandaag betaal je vaak 10% van de koopprijs als verbrekingsvergoeding. De rekensom is gauw gemaakt: als het gaat om een bod van 300.000 euro, dan bedraagt de schadevergoeding 30.000 euro. In dit geval loont het alvast de moeite om te investeren in een advocaat om deze schadevergoeding te herleiden tot de helft, of zelfs volledig tot nul.

Waarom heb je daarvoor een advocaat nodig?

De tijd dat een aankoop van een onroerend goed perfect geldig kon worden geregeld op een bierkaartje op café, ligt achter ons. Tegenwoordig moet een compromis of een verkoopovereenkomst aan heel wat voorwaarden voldoen. Zowel de verkoper als koper moeten heel wat regels volgen, aan formaliteiten voldoen, attesten opvragen, inlichtingen verschaffen, voorkooprechten respecteren enz. Bovendien verschillen de verplichtingen soms afhankelijk van de ligging van het goed. Zo gelden in Vlaanderen, Brussel en Wallonië bijvoorbeeld niet overal dezelfde sancties indien de overeenkomst niet aan de nodige formaliteiten voldoet. Bijgevolg is het moeilijk om door de bomen het bos nog te zien.  Onze advocaten zijn experten in deze materie en pluizen voor jou uit of de tegenpartij geen steken heeft laten vallen, zodat jij aan hoge boetes of schadevergoedingen kan ontsnappen.

 

Hoe gaan we te werk?

Het belangrijkste doel van onze advocaten is om jouw zorgen over te nemen en op te lossen. Samen met ons ruim netwerk aan specialisten brengen wij het probleem in kaart. We toetsen de overeenkomst aan de verplichtingen, informeren eventueel bij overheidsdiensten en sturen technische mensen (zoals landmeters of architecten) om technische problemen in beeld te brengen.

 

Hoe lang duurt het?

Wij proberen steeds tot een minnelijke regeling te komen. In meer dan 70% van de gevallen lukt dat ook. In dat geval duren de besprekingen en het onderzoek enkele dagen tot weken. Onze advocaten hebben een ruime ervaring in onderhandelingstechnieken en tactiek.

In dit soort zaken geldt echter het principe: ‘it takes two to tango’. Soms lukt het niet om tot een minnelijke regeling te komen en in dat geval is een procedure onvermijdelijk. Dan spreken we vaak over een jaar doorlooptijd voor een procedure. Onze voornaamste zorg is dan te verzekeren dat de woning opnieuw kan worden verkocht en dat we enkel procederen over schadevergoedingen.

 

Wat is de kostprijs?

Aangezien dat bedrag van 10% van de verkoopprijs vaak substantieel is, is de inzet van de procedure groot. Indien het over een villa van 600.000 euro gaat, spreken we over 60.000 euro mogelijke schadevergoeding. Dit gaat al snel over een aanzienlijke som die je als koper kwijt bent.

Bij ons is de prijs duidelijk en zijn er op dat vlak geen verrassingen voor de klant !

Of de zaak geregeld wordt voor of tijdens de procedure of een vonnis moet worden gehaald, iedereen betaalt een basisbedrag van 1.500 euro  te vermeerderen met  25% van het afgewezen bedrag

Bijvoorbeeld:

–>    Verkoop 400.000 euro → schadevergoeding 40.000 euro.

–>    De advocaat slaagt erin de schadevergoeding terug te brengen tot de helft: 20.000 euro

25% van 20.000 euro is 5.000 euro

Kostprijs: €1.500 + €5.000 = €6.500

Cliënt wint €13.500

–>    De advocaat slaagt erin de schadevergoeding terug te brengen tot nul euro.

25% van 40.000 euro is 10.000 euro

Kostprijs: €1.500 + €10.000 = €11.500

Cliënt wint €28.500

Voornoemde bedragen zijn exclusief btw.

 

Kris Du Bois vennoot DGDM

Het is dan ook duidelijk dat het uitermate interessant is om een advocaat te raadplegen, mocht je geconfronteerd worden met een miskoop. In zo goed als alle gevallen zal het resultaat positief zijn voor jou.

Variabele prijs Meer info over onze prijzen