Menu

Wat kunnen wij voor u doen?

In eerste instantie kunnen wij u juridische en procedurele bijstand verlenen in het kader van de faillissementsprocedure (aanvraag van uw faillissement, aanvraag van de kwijtschelding voor de restschulden, opvolging van het verloop van de faillissementsprocedure,…)

Daarnaast bieden wij ook juridische en procedurele bijstand aan de bestuurders die in het kader van het faillissement van de onderneming geconfronteerd kunnen worden met een vordering inzake bestuurdersaansprakelijkheid.

Variabele prijs Meer info over onze prijzen