Menu

Strategie bij een lopend onderzoek naar uw vermogen.

Het voorwerp uitmaken van een strafrechtelijk onderzoek naar de herkomst van uw vermogen is zeer ingrijpend. Illegale gelden een legale schijn geven vormt de simpelste omschrijving van het witwas-misdrijf. Meestal gaat het om gelden verkregen uit enige vorm van criminaliteit of officiële inkomsten die niet werden aangegeven aan de belastingen (zogenaamd “zwart” geld).

De strafrechtelijke onderzoeken naar dit type van criminaliteit zijn over het algemeen zeer complex en voor de juridische leek moeilijk te vatten.

De Groote – De Man heeft zowel ervaren ondernemingsadvocaten in huis als strafrechtadvocaten en is derhalve het ideale kantoor om u te begeleiden doorheen deze moeilijke materie, los van het feit of u iets strafbaars kan worden ten laste gelegd.

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Onverwacht het voorwerp van een onderzoek?

Laat u tijdig adviseren en maak een afspraak met onze specialisten. We zetten zowel onze experten in ondernemingsrecht als onze strafrechtadvocaten in om u bij te staan.

Maak een afspraak