Menu

Een algemene vergadering van aandeelhouders laten doorgaan tijdens de coronacrisis is geen evidentie. In april 2020 had de regering al een tijdelijke maatregel ingevoerd om de manier waarop een algemene vergadering kan doorgaan, te versoepelen.

Sinds de nieuwe wet van 20 december  2021 is deze regeling nu bij wet vastgelegd en bovendien ook nog eens versoepeld.  Wij bespreken de versoepelingen hieronder voor u.

In deze video leggen wij u kort uit wat de versoepelingen zijn:

De schriftelijke algemene vergadering

Voor de nieuwe wet was de schriftelijke algemene vergadering enkel  in de wet voorzien voor de BV, NV en CV. Deze mogelijkheid werd nu uitgebreid naar de VZW en IVZW.

Belangrijk daarbij zijn wel de twee volgende voorwaarden:

  • alle aandeelhouders moeten unaniem akkoord gaan;
  • dit kan enkel voor besluiten die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering horen en die geen authentieke akte/ statutenwijziging vereisen (dus bijvoorbeeld niet bij een kapitaalverhoging of -vermindering,  een fusie, een splitsing,…)

De elektronische algemene vergadering

Versoepeling 1: beslissingsbevoegdheid om elektronische AV te houden

Een tweede mogelijkheid is om de algemene vergadering via elektronische weg te organiseren. Vandaag is dit mogelijk  voor de BV, NV, CV, VZW en IVZW.

Voor de nieuwe wet was deze optie enkel mogelijk indien dit voorzien was in de statuten van uw vennootschap of vereniging. De wetgever heeft deze beslissingsbevoegdheid nu toegekend aan het bestuursorgaan.

Opgelet, voor de NV is deze bevoegdheid afhankelijk van het bestuursmodel waarvoor werd gekozen. Zo kan de bevoegdheid liggen bij de raad van bestuur, de enig bestuurder of de raad van toezicht.

In vennootschappen kan het bestuursorgaan ook beslissen om de algemene vergadering van obligatiehouders via elektronische weg te organiseren.

Versoepeling 2: de oproepingsbrief

Voor de nieuwe wet moest de oproepingsbrief voor de elektronische algemene vergadering de procedure van de vergadering duidelijk en nauwkeurig omschrijven. Nu volstaat het dat de vennootschappen en verenigingen die over een website beschikken , deze procedure op hun website bekendmaken.

Versoepeling 3: het elektronisch communicatiemiddel

Het elektronisch communicatiemiddel moet toelaten dat alle deelnemers van de elektronische AV op afstand ononderbroken en gelijktijdig kunnen deelnemen aan de beraadslaging en stemming, alsook vragen kunnen stellen.

Let wel, het bestuursorgaan kan hiervan afwijken door in de oproepingsbrief te motiveren waarom de vennootschap of vereniging niet over dergelijk communicatiemiddel beschikt. Deze versoepeling geldt enkel tot en met 30 juni 2021.

Versoepeling 4: wie mag deelnemen aan de elektronische algemene vergadering?

Voor de wetswijziging waren de leden van het bureau, het bestuursorgaan en de commissaris uitgesloten van de elektronische algemene vergadering. Sinds de nieuw wet kunnen het bestuursorgaan en de commissaris wel deelnemen aan deze vergadering. Enkel de leden van het bureau blijven uitgesloten. Hun fysieke aanwezigheid blijft vereist.

Hulp nodig om een algemene vergadering op afstand te organiseren?

Onze experts bekijken wat de mogelijkheden zijn binnen uw onderneming en helpen u om de algemene vergadering snel en correct te organiseren.

Neem contact op zodat we uw vennootschap zo snel mogelijk verder kunnen helpen.
Contacteer ons hier