Menu

Eigenaars van handelspanden kunnen nu een proportionele vermindering op hun onroerende voorheffing aanvragen bij VLABEL als hun pand door de coronacrisis moest sluiten.

In deze video leggen wij u uit voor wie de regeling geldt, wat de voorwaarden zijn en hoe u dit kan aanvragen.

 

Download template aanvraag VLABEL

Voor wie is de vermindering op onroerende voorheffing?

De proportionele vermindering geldt enkel voor onroerende goederen gelegen in Vlaanderen. Bovendien kunnen enkel eigenaars (of andere houders van zakelijke rechten zoals vruchtgebruikers, erfpacht-, opstalhouders) dit aanvragen.

Huurders zoals handelshuurders, kantoorhuurders,…  aan wie de eigenaar vaak de factuur van de onroerende voorheffing doorstuurt, kunnen dus zelf geen vermindering aanvragen. Zij moeten hun eigenaar vragen om de aanvraag in te dienen en evt. zelfs weigeren om te betalen als de eigenaar dat niet doet en toch 100% van de onroerende voorheffing aanrekent.

Voor welke soort onroerende goederen?

VLABEL geeft enkel een vermindering aan handelspanden. Het gaat niet dus om woningen, tweede verblijven of onbebouwde grond.

De aanvraag is enkel mogelijk voor “handelspanden” in de ruime zin : winkels, horeca, kantoren, kapsalons, beautysalons, medische contactberoepen,…

Het kan ook gelden voor onroerende voorheffing op materieel en uitrusting die niet gebruikt kon worden.

Wat zijn de voorwaarden om vermindering onroerende voorheffing te krijgen?

Er zijn drie belangrijke voorwaarden om de vermindering te krijgen van VLABEL.

Voorwaarde 1: improductiviteit

De eerst voorwaarde is dat er sprake was van improductiviteit, wat betekent dat het handelspand volledig buiten gebruik is geweest.

Dit geldt voor panden waar een activiteit wordt uitgeoefend die tijdens de lockdowns verplicht stil lag. Vb. kapsalons, horeca, schoonheidssalon, ….

Improductiviteit kan ook betekenen dat u geen huur ontving van uw huurder in dat pand

Hoe zit het dan met horeca die afhaalopties biedt?

Zelfs wanneer een horecazaak take away aanbiedt is er mogelijks toch sprake zijn improductiviteit.

Voorwaarde 2: minstens 90 dagen

De tweede voorwaarde is dat de improductiviteit minstens 90 dagen heeft geduurd in 2020.  Dat is precies 25% van het jaar.

Voor handelspanden die tijdens de lockdowns moesten sluiten is dit het geval.

Voorwaarde 3: onvrijwilligheid

De derde voorwaarde is dat de improductiviteit onvrijwillig was. Wie vrijwillig sloot of het pand leeg liet staan, kan dus geen vermindering aanvragen.

Wat met verhuurders die enkele maanden huur hebben kwijtgescholden?

Verhuurders die ‘vrijwillig’ hun handelshuurders hebben ontheven van huurgeld kunnen hier problemen mee ondervinden.  VLABEL zou dit mogelijks kunnen zien als een ‘vrijwillige’ improductiviteit

Hoeveel is de vermindering van de onroerende voorheffing?

De vermindering van onroerende voorheffing  is “proportioneel” en dat “pro rata temporis”.

Dat wil zeggen dat de exacte vermindering afhangt van hoe lang het pand buiten gebruik is geweest.

Vb. 90 dagen  = 25% van het jaar en komt dan op een vermindering van 25%.

180 dagen = 50% van het jaar en komt dan op een vermindering van 50%

Hoe vraagt u de vermindering op onroerende voorheffing aan?

Tot 31 maart 2021 kunt u een aanvraag indienen bij VLABEL via een aangetekende brief.  Hier vindt u de contactgegevens van VLABEL en de info die ze nodig hebben.

Download de template voor uw aanvraag

Wij hebben voor u een handige template gemaakt van de brief die u naar VLABEL kan sturen.  Alles staat hierin al klaar, u hoeft hier enkel nog uw eigen info toe te voegen en deze voor de deadline aangetekend te versturen.

Download hier de template van deze brief

Vragen in verband met uw handelspand?

Onze experts Vastgoedrecht staan steeds voor u klaar met concreet advies en bijstand.

Contacteer onze experts

Bekijk onze volledige expertise in Vastgoedrecht

Expertise vastgoedrecht