Menu

Maar meer dan dat zal Dilbeek ook gebruik maken van ANPR-camera’s, intelligente camera’s voor nummerplaatherkenning. Hiervoor wordt van de bewoners gevraagd om niet alleen hun eigen nummerplaat door te geven aan de gemeente, maar ook die van hun verwachte bezoekers en, in het geval van handelaars, van hun klanten.

Een lokaal burgerinitiatief diende intussen bij de Vlaamse Overheid een klacht in tegen dit vergunningensysteem en riep o.m. een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens in. Nummerplaten zijn immers persoonsgegevens en het doorgeven ervan schendt de privacy van bezoekers en klanten.

De Vlaamse Overheid reageerde nog niet, maar naar verwachting zal zij zich beroepen op het algemene belang van deze maatregel of zelfs op de Camerawet van 2018, wat volgens de GDPR beide rechtmatige gronden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Het wordt dan zaak om na te gaan of deze gronden ook de toets van de overige GDPR vereisten doorstaat. Zo moeten de bewoners -en in principe ook de bezoekers en klanten- voorafgaand voldoende worden geïnformeerd, moet het principe van minimale gegevensbescherming worden nageleefd en moet de verwerking altijd proportioneel en transparant zijn.

Niet onbelangrijk te vermelden is dat het Grondwettelijk Hof vorig jaar nog heeft geoordeeld dat de bepalingen van de Camerawet alvast geen onevenredige inmenging betekende in het recht op privacy en gegevensbescherming.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Lees hier het artikel van VRT nieuws.