Menu

In de praktijk zullen kopers vaak al op voorhand een kopie van het asbestattest opvragen/ontvangen, bijvoorbeeld tijdens een kijkdag. Dat is ook de bedoeling immers : kopers “vooraf” inlichten over de staat van de woning en niet pas achteraf, na het compromis of pas bij de akte zelf.

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

Als verhuurder van een pand dat gebouwd is voor 2001, moet u pas in 2032 beschikken over een asbestattest. Heeft u al eerder een asbestattest? Dan moet u van zodra u beschikt over een asbestattest, een kopie van het attest overhandigen aan uw (nieuwe) huurder.

Vanaf 2032 zal elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001, beschikken over een asbestattest.

Het asbestattest is verplicht bij een “overdracht onder levenden”. Onder een overdracht onder levenden vallen bijvoorbeeld de overdracht van een eigendomsrecht (bijvoorbeeld verkoop of schenking), het vestigen of overdragen van een recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstalrecht of zakelijk recht van gebruik.

De invoering van het asbestattest is een maatregel die genomen is om de veiligheid van de bevolking te verhogen. Asbest is een gevaarlijke stof die kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals longkanker, als men er langdurig aan blootgesteld wordt. Door het verplicht stellen van een asbestattest bij de verkoop van een pand, kan de koper zich bewust zijn van eventuele asbestaanwezigheid en passende maatregelen nemen.

De kostprijs voor de opmaak van een asbestinventaris en de afgifte van een asbestattest varieert sterk, afhankelijk van de grootte van het pand en het aantal laboanalyses dat nodig is. Gemiddeld wordt geschat dat de kostprijs enkele honderden euro’s bedraagt, met een extra retributie van 50 euro voor de afgifte van het asbestattest door de OVAM.

Er is schaarste in meerdere regio’s in Vlaanderen wat het aantal erkende asbestdeskundigen betreft, dus doe tijdig uw aanvraag, zodat u niet in de problemen komt qua timing voor de authentieke akte.

Contacteer ons indien u nog vragen heeft of indien u problemen ondervindt bij het bekomen van een astbestattest.

Samenvatting

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van een pand dat gebouwd is voor 2001. De verplichting geldt ook voor de gemeenschappelijke delen van panden onder gedwongen mede-eigendom vanaf 1 mei 2025. Verhuurders van een pand dat gebouwd is voor 2001 moeten pas in 2032 beschikken over een asbestattest. Vanaf 2032 zal elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest.