Menu

Welke echtgenoot bezit de aandelen van de vennootschap? 

Om te bepalen wie de eigenaar is van de vennootschap, moet men niet kijken naar wie al dan niet bestuurder van de vennootschap is, maar moet men kijken naar het aandelenbezit. Het is immers mogelijk dat één van de echtgenoten bestuurder is, maar slechts 5% van de aandelen bezit (of zelfs geen) en de andere echtgenoot de overige 95%. Om de eigendom te bepalen, dient men dus te kijken naar het percentage aan aandelen dat iedere echtgenoot bezit.

Er zijn dus twee situaties mogelijk:

  • Wanneer slechts één echtgenoot aandelen bezit in de vennootschap, dit wil zeggen dat er enkel aandelen op zijn of haar naam werden ingeschreven in het aandelenregister (samen met andere aandeelhouders of alleen), zal de vennootschap na een echtscheiding juridisch gezien toekomen aan die echtgenoot. Dit neemt niet weg dat de andere echtgenoot recht zal hebben op een vergoeding, hetgeen verder aan bod zal komen.
  • Wanneer beide echtgenoten aandelen bezitten in de vennootschap (en dus voor iedere echtgenoot een percentage aan aandelen werd ingeschreven in het aandelenregister), stelt zich de vraag aan wie de vennootschap zal toekomen bij een echtscheiding.

 

Wat gebeurt er met de vennootschap na de echtscheiding?

 

  • De echtgenoten kunnen beslissen om, ondanks de echtscheiding, de vennootschap samen verder te bezitten en samen verder te werken.
  • Wanneer de relatie zodanig verzuurd is dat een samenwerking onmogelijk is geworden, zal worden nagegaan of er een aandeelhoudersovereenkomst werd afgesloten. In dergelijke overeenkomsten tussen aandeelhouders kunnen afspraken gemaakt worden over wie de vennootschap zal overnemen en dus de aandelen van de andere echtgenoot zal uitkopen in het geval van een echtscheiding.
  • Werd er geen aandeelhoudersovereenkomst afgesloten of werd hierin geen bepaling opgenomen aangaande een echtscheiding, dan zal, wanneer beide echtgenoten de vennootschap willen behouden, de rechtbank bepalen welke echtgenoot de aandelen van de andere echtgenoot zal uitkopen.

 

Kan de ene echtgenoot een vergoeding vorderen voor de aandelen die toekomen aan de andere echtgenoot?

Los van de vraag aan wie de vennootschap zal toekomen bij de echtscheiding (hetgeen afhankelijk is van het aandeelhouderschap), staat de vermogensrechtelijke regeling ervan. De vraag dient gesteld te worden of de andere echtgenoot een vergoeding kan vorderen voor de aandelen die zullen toekomen aan de ene echtgenoot.

Deze vraag is afhankelijk van het huwelijksvermogensstelsel van partijen en het moment van oprichting van de vennootschap:

  • Als de vennootschap werd opgericht voor het huwelijk, zullen de aandelen hoogstwaarschijnlijk zijn aangekocht zijn met eigen gelden van één echtgenoot, waardoor deze op vermogensrechtelijk vlak niets verschuldigd zal zijn aan de andere echtgenoot voor de aandelen die hij/zij behoudt na de echtscheiding.
  • Werd de vennootschap opgericht tijdens het huwelijk, dan is het huwelijksvermogensstelsel van groot belang.

 

Wat gebeurt er als de vennootschap werd opgericht tijdens het huwelijk?

  • Partijen zijn gehuwd onder scheiding van goederen: de aandelen zijn ook vermogensrechtelijk van de ene echtgenoot, dewelke geen vergoeding verschuldigd is aan de andere echtgenoot voor het behoud van zijn/haar aandelen.
  • Partijen huwden onder het wettelijk stelsel: er geldt een vermoeden dat de aandelen aangekocht werden met gemeenschappelijke gelden, waardoor de echtgenoot die zijn/haar aandelen behoudt een vergoeding verschuldigd is aan de andere echtgenoot. De enige uitzondering hierop is het leveren van bewijs dat deze aandelen werden aangekocht met eigen gelden (zijnde gelden van voor het huwelijk of verkregen tijdens het huwelijk uit een schenking of erfenis).

Niet zeker over jouw situatie? Contacteer ons vandaag nog voor verdere toelichting.