Menu

Als privacy experts merken we dagelijks dat nog steeds heel veel websites de wetgeving inzake cookies niet op een correcte wijze naleven. Vaak denken websites dat ze hun cookiebeleid op de juiste manier hebben geïmplementeerd, waarna ze bij controle alsnog tegen de lamp lopen. Dat is een zeer onaangename vaststelling, die in het verleden bovendien al tot ferme boetes heeft geleid.

Herinner je de hoge boete voor de informatiewebsite Jubel

De reden voor deze- al dan niet onbewuste – inbreuken is dat er in de praktijk nog veel onduidelijkheid heerst over wat er wel en niet mag met cookies op een website.

Hierin brengt de Gegevensbeschermingsautoriteit verandering.

GBA erkent dat een correct cookiebeleid niet evident is

Ook de Gegevensbeschermingsautoriteit ondervindt dat het correcte beleid rond cookies in de praktijk lang niet zo evident toe te passen is. In dat kader kondigde de GBA eind 2019 al aan dat ze stappen zou nemen om bepaalde ‘moeilijke’ topics over GDPR te verduidelijken.  Het beleid rond cookies was een van de items op de lijst.

Lees hier meer over het strategisch plan 2019 – 2025 van de GBA

Daarom is er op hun website nu ook een informatie sectie specifiek over de na te leven verplichtingen inzake cookies.

Themadossier cookies op een website

In hun themadossier legt de GBA uit hoe je in overeenstemming met de privacyregelgeving cookies kan gebruiken op je website. Alle informatie is verzameld aan de hand van de toepasselijke regelgeving, de relevante rechtspraak en antwoorden op veel gestelde vragen.

Standpunten verduidelijkt

Zeer interessant is ook dat de GBA in dit dossier onder meer ook haar standpunten over bepaalde vragen verduidelijkt.

Enkele noemenswaardige voorbeelden zijn:

  • Verder surfen zonder cookies te aanvaarden geldt niet als een rechtsgeldige toestemming van de bezoeker
  • Cookiewalls die de toegang tot een website afschermen tot niet-noodzakelijke cookies aanvaard worden, zijn ook niet rechtsgeldig

Lees hier het volledige themadossier van de GBA over cookies

Vragen over cookies op je website?

Onze experts zorgen ervoor dat je website volledig in lijn is met de privacyregels.

Ga naar privacyverkaring, cookie policy en website review

Ook interessant