Menu

De coronacrisis veroorzaakt wereldwijd grote vraagtekens. Ook op financieel en juridisch gebied. Want wat als je klant plots zijn betalingsverplichtingen niet meer kan nakomen en, erger nog, zijn toevlucht moet zoeken tot een gerechtelijke reorganisatie aka wco?

Hieronder leggen we uit wat dat voor jou betekent en wat jij zelf kan doen.

Wat is een gerechtelijke reorganisatie of WCO precies?

Gerechtelijke reorganisatie is een procedure die een onderneming bij financiële moeilijkheden kan aanvragen om het faillissement te vermijden. Gerechtelijke reorganisatie beschermt de onderneming tegen haar schuldeisers, met als doel het voortbestaan van het bedrijf te garanderen. Schuldeisers kunnen openstaande facturen dan niet meer invorderen via een gerechtsdeurwaarder of rechtbank. Dit is ook wel gekend als de Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen (vandaar “WCO”). Bovendien garandeert een gerechtelijke reorganisatie dat er nog leveringsplicht is van leveranciers.

Wat kan je als schuldeiser doen bij een gerechtelijke reorganisatie?

Als je klant in gerechtelijke reorganisatie zit, krijg je als schuldeiser de keuze om mee in het reorganisatieplan te stappen. Het reorganisatieplan bevat een voorstel over wat er zal gebeuren met openstaande schulden. Als je gelooft dat de onderneming van je klant nog een toekomst heeft, kan je hierop intekenen. Je hebt uiteraard ook de keuze om dit niet te doen.

Opgelet, de uiteindelijke beslissing ligt bij de meerderheid van de schuldeisers. Als de meerderheid besluit in te tekenen op het voorstel in het reorganisatieplan, gaat dit door. Omgekeerd, als de meerderheid weigert, zal het reorganisatieplan niet doorgaan. Meestal betekent dit voor je klant dan een faillissement.

Welke soorten gerechtelijke reorganisatie zijn er?

Er zijn doorgaans 3 soorten gerechtelijke reorganisatie. Een minnelijk akkoord, een collectief akkoord en een (gedeeltelijke) overdracht.

  • Reorganisatie door minnelijk akkoord: in deze situatie wordt een minnelijk akkoord gesloten met bepaalde – doorgaans de structureel relevantste – schuldeisers over de afbetaling van de openstaande schulden. Vb. een afbetalingsplan, een gedeeltelijke kwijtschelding, gespreide betaling,…
  • Reorganisatie door collectief akkoord: hier maakt de onderneming een algeheel afbetalingsplan op voor al haar schulden (zowel wat de spreiding in de tijd als het globaal af te betalen bedrag betreft), welke dan dient goedgekeurd te worden door de meerderheid van de schuldeisers.
  • Een (gedeeltelijke) overname: hierbij wordt (een deel van) de onderneming verkocht aan een of meerdere andere ondernemingen.

Welke ondernemingen kunnen een gerechtelijke reorganisatie aanvragen?

Iedere onderneming kan een gerechtelijke reorganisatie aanvragen: vennootschappen, vzw’s en stichtingen, zelfstandige ondernemers, bestuurders, zaakvoerders en vrije beroepen. In essentie vallen enkel de Belgische staat, de gemeenschappen, gewesten, provincies en gemeenten hierbuiten.

Wat te doen als  je schuldenaar in gerechtelijke reorganisatie zit?

Heeft je klant een gerechtelijke reorganisatie aangevraagd? Hieronder lees je welke stappen jij als schuldeiser kan ondernemen.

Controleer meteen of alle facturen op de lijst van schuldeisers staan

Als schuldeiser krijg je binnen 8 dagen melding dat je klant een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd.  Ga meteen kijken op de lijst met schuldeisers en openstaande bedragen of je erop staat en of alle bedragen van je openstaande facturen correct zijn. Bekijk ook de status van de schuldvordering. Je hebt tijd tot 1 maand voor de zitting om naar de rechtbank te stappen. Als er dus iets niet klopt, reageer dan meteen!

Blijf op de hoogte van de reorganisatieprocedure

Tijdens de procedure heb je als schuldeiser het recht om het gerechtelijke reorganisatiedossier te raadplegen. We raden aan om via RegSol, het digitale platform van de overheid, op de hoogte te blijven van de volledige procedure.

Ga naar Regsol

Geef je goedkeuring of weigering door

Bij een reorganisatie door collectief akkoord volgt na de aanvraag een zitting waarop de schuldeisers het reorganisatieplan al dan niet kunnen goedkeuren. Als de onderneming bij jou voor grote bedragen aan openstaande schulden heeft, is het relevant om hier aanwezig te zijn en je stem uit te brengen.

Wees voorzichtig

Tijdens de procedure blijft je contract lopen. Je kan strenge(re) betalingsvoorwaarden voor je nieuwe facturen invoeren. Nieuwe facturen die open blijven staan, kan je wel invorderen. Maar het is natuurlijk belangrijk om in het achterhoofd te houden dat steeds meer schulden ook de kans op recuperatie voor jou verkleinen.

Als de procedure succesvol is doorlopen, kan je bij een herstel kiezen om te blijven samenwerken. Je klant zal ongetwijfeld alles doen om te vermijden dat dergelijke situatie zich opnieuw voordoet. Toch is het aangewezen om strikt te zijn in je betalingsvoorwaarden en je facturatie goed op te volgen.

Vragen over gerechtelijke reorganisatie of invordering facturen?

Voor onbetwiste B2B-facturen raden we www.unpaid.be aan. Via dit platform kan je snel en voordelig facturen innen.

Bij gerechtelijke reorganisatie en betwistingen raadpleeg je best zo snel mogelijk een advocaat.
Onze experts helpen je snel verder met concreet advies en daadkrachtige bijstand.

Ga naar invordering facturen

Ontdek ook onze dienst

Insolventie: faillissement en gerechtelijke reorganisatie

Dit vindt u misschien ook interessant