Menu

Mr. Ingrid De Poorter is advocaat aan de balie te Brussel, doctor in de rechten en Professor aan de UGent. Gevormd door haar academische achtergrond alsook de praktijkrelevante ervaring binnen diverse financiële instellingen, heeft Ingrid diepgaande kennis opgebouwd in het financieel recht, risk management en compliance en het vennootschapsrecht.

Ingrid behaalde in 2006 haar doctoraat onder het promotorschap van prof. Dr. Eddy Wymeersch. De titel van haar doctoraat luidde: Controle van financiële verslaggeving: revisoraal en overheidstoezicht.

Naast advocate  is ze ook Professor aan de Universiteit Gent waar ze het vak ‘Juridische en beroepsnormen inzake accountancy en belastingconsultancy’ doceert in de Master in de Fiscaliteit.

Ze is daarnaast ook onafhankelijk bestuurder bij diverse ondernemingen, waaronder ING Bank NV en gerenommeerd onderzoekscentrum, imec.

Omwille van haar uitgebreide ervaring is Ingrid een veelgevraagd key note speaker op tal van nationale en internationale conferenties omtrent onder meer privacy, bestuursaansprakelijkheid, financieel recht of compliance in het algemeen.

Als ondernemer is Ingrid ervan overtuigd dat je moet durven denken om obstakels, zoals een nieuwe complexe wetgeving, om te vormen tot opportuniteiten.

Haar motto: “Entrepreneurs are simply those who understand that there is little difference between obstacle and opportunity and are able to turn both to their advantage.” (N. Machiavelli)

Recht is Ingrid haar passie, maar off the beaten track reizen met haar 3 kinderen nog veel meer. Die avontuurlijke stijl van reizen leert haar des te meer om oplossingsgericht te denken en kansen te grijpen die zich aanbieden.

(Een greep uit haar) Publicaties

  • DE GEYTER, I. DE POORTER en E. LEROUX, Delegatie en taakverdeling in het bestuur van de naamloze vennootschap, in de Reeks Bibliotheek Handelsrecht, Gent, Larcier, 2016, 249 p.
  • DE POORTER, I., “De Belgische audithervorming: nieuwe verplichtingen voor auditcomités, toegang tot het beroep, deontologie en de controleverklaring van de bedrijfsrevisoren verder toegelicht”, TAA, 2016, 4-23.
  • DE POORTER, I., “Definitie en wettelijk kader risicobeheer”, in Risicobeheer, ICCI, 2015-1, Die Keure, april 2015.

Inzichten en nieuwsberichten door Ingrid De Poorter