Menu

Voor wie geldt de DMA?

De DMA zal alleen van toepassing zijn op bedrijven die kernplatformdiensten leveren en die volgens objectieve criteria als “gatekeepers” zullen worden aangewezen. Deze criteria worden geacht te zijn vervuld wanneer aan bepaalde kwantitatieve drempels (o.a. berekend op basis van de jaarlijkse omzet) is voldaan.

Concreet zullen de regels van de DMA gelden voor grote tech platformen zoals online zoekmachines (bijv. Google), sociale netwerken (bijv. Facebook), platforms voor het delen van video’s (bijv. Youtube), online adverteerders, web browsers, cloud computing diensten, enz.

Om te garanderen dat de regels vervat in de Verordening proportioneel zijn, komen KMO’s niet in aanmerking als gatekeeper, behalve in uitzonderlijke gevallen.

De aanwijzing van een eerste groep organisaties als “gatekeeper” is te verwachten halfweg 2023.

Verplichtingen onder de DMA

Zodra zij zijn aangewezen, moeten gatekeepers zich onthouden van bepaalde praktijken die als oneerlijk worden beschouwd tegenover kleinere bedrijven en start-ups.

Zo mag een gatekeeper niet:

  • eigen producten of diensten hoger rangschikken dan die van andere bedrijven (self-preferencing);
  • oneerlijke voorwaarden opleggen aan bedrijven die een app store, een zoekmachine of een sociaal netwerk willen gebruiken;
  • app-ontwikkelaars verplichten om bepaalde diensten te gebruiken om opgenomen te worden in app stores (bijv. alternatieve in-app betalingssystemen).

Daarnaast moeten gatekeepers ervoor zorgen dat:

  • bedrijven in staat zijn hun aanbiedingen te promoten en contracten met hun klanten af te sluiten buiten het platform van de gatekeeper om;
  • bedrijven toegang krijgen tot de data die wordt gegenereerd door hun activiteiten op het platform;
  • bedrijven toegang krijgen tot de gegevens rond hun reclameprestaties en advertentietarieven;
  • eindgebruikers toegang hebben tot alternatieve app stores;
  • eindgebruikers zich gemakkelijk kunnen afmelden voor kernplatformdiensten en vooraf geïnstalleerde diensten kunnen verwijderen

Met de DMA wil de Europese Commissie dus voorkomen dat gatekeepers oneerlijke voorwaarden opleggen aan bedrijven en eindgebruikers die gebruik willen maken van een platform.

Voortaan zullen bedrijven door de nieuwe regels een hogere mate aan gelijkheid en transparantie genieten, alsook eerlijker kunnen concurreren met dominante online platforms. Consumenten zullen ook meer keuzevrijheid hebben en hun gegevens beter beschermd zien.

Niet-naleving van de DMA

Indien een gatekeeper de regels niet naleeft, kan de Commissie fikse boetes opleggen tot 10 % van de totale wereldwijde jaaromzet van de onderneming, of 20% bij herhaalde inbreuken alsook dwangsommen van maximaal 5% van de totale wereldwijde dagomzet van de onderneming. Bij systematische inbreuken kan de Commissie aanvullende structurele maatregelen opleggen.

De DMA is op 1 november 2022 in werking getreden, maar zal pas rechten en plichten creëren voor bedrijven en platformen op 2 mei 2023.

Wat betekent de DMA voor u?

Voor bedrijven en start-ups is de DMA zeker en vast een opsteker. Zo zullen zij meer in staat zijn om te concurreren met de platforms waarvan zij gebruik willen maken om hun producten of diensten aan te bieden. Het is dan ook noodzakelijk dat bedrijven goed op de hoogte zijn van hun rechten onder de DMA en deze ook afdwingen indien nodig.

Onze experts Data, Tech en Entertainment kunnen u hierin bijstaan! Aarzel dus niet onze specialisten hiervoor te contacteren.