Menu

Het Hof van Cassatie heeft op dinsdag 13.12.2016 in vier arresten over verkeersinbreuken geoordeeld dat de verkeersboetes die die politie had uitgeschreven in de zaken waarover het ging onwettig waren, omdat ze enkel gebeurden op basis van de nummerplaat, zonder de bestuurder ook effectief tegen te hebben gehouden.

Onze hoogste rechters hadden namelijk vastgesteld dat de politiediensten niet beschikten over de verplichte machtiging van de Privacycommissie om de nummerplaatgegevens in de databank van de Dienst Inschrijving van Voertuigen (DIV) te raadplegen.

Het door de politiediensten raadplegen van deze databank om een nummerplaat te koppelen aan de eigenaar van een voertuig is dus ongeoorloofd, onwettig en volstrekt in strijd met onze privacywetgeving (wet van 08.12.1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Onmiddellijk brak er grote paniek los binnen de Regering.

Zo kopte het Nieuwsblad(bron:  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161215_02627995):

“Minister Jambon over heisa rond onterechte snelheidsboetes:

WEET NOG NIET WAT MOET GEBEUREN MET ONWETTIGE BOETES UIT HET VERLEDEN”

Het leidt geen twijfel dat het momenteel topprioriteit is om deze “lacune” in de wetgeving te herstellen .

Desalniettemin is het standpunt van het Hof van Cassatie duidelijk: verkeersboetes waarvan de identiteit van de bestuurder wordt vastgesteld via opzoekingen in de databank van de DIV zijn onwettig en dit tot zolang de wetgeving niet wordt aangepast.

Een Leuvense Politierechter meende in een vonnis van 15.12.2016 echter dat een veroordeling wel degelijk kan gesteund worden op een “onwettige boete” (bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161215_02628178):

De politierechter motiveerde dit als volgt: “De rechtbank gaat er vooreerst vanuit dat indien de vaststellende overheid een onrechtmatigheid zou hebben begaan, zij dit niet opzettelijk heeft begaan. Bovendien is het algemeen geweten dat snelheidsovertredingen één van de hoofdoorzaken zijn van verkeersongevallen. De strijd om het aantal verkeersslachtoffers te reduceren is een topprioriteit in het nationaal veiligheidsplan. Het belang van verkeersveiligheid weegt proportioneel veel zwaarder door dan een eventuele schending van het recht op privacy.”

Wat de kansen van deze veroordeelde voor het Hof van Cassatie zijn is momenteel moeilijk in te schatten.

De politierechter van Beringen besloot in ieder geval om een 40-tal verkeerszaken prompt uit te stellen tot de zitting van maart 2017 en dit tot er meer duidelijkheid is geschapen nopens de gevolgen van de lacune in de wetgeving (bron: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3032045/2016/12/15/Politierechter-Haal-nummerplaat-van-je-wagen-en-rij-zo-hard-als-je-wil-Dat-is-mijn-advies-Zijn-ze-daar-seniel-geworden.dhtml,) .

Wordt ongetwijfeld binnenkort vervolgd…