Menu

De coronacrisis veroorzaakt wereldwijd grote vraagtekens. Ook op financieel en juridisch gebied. Want wat als je als onderneming plots bepaalde overeenkomsten niet kan nakomen? Geldt corona als overmacht?

Er is in de literatuur en online heel wat te vinden over overmacht en situaties waarin het wel of niet geldt.

Lees hieronder wat je in het geval van corona mag zien als overmacht en wat je in die gevallen best doet.

Wat is overmacht bij het uitvoeren van een overeenkomst?

Uit artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk wetboek blijkt dat de niet-nakoming, de niet-tijdige of de niet-behoorlijke nakoming van een contractuele verbintenis die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die aan de schuldenaar niet kan worden toegerekend, hij niet contractueel aansprakelijk kan worden gesteld.

Nu in mensentaal:

De voorwaarden om te spreken van overmacht

We hebben de volgende cruciale elementen nodig om te spreken van overmacht:

  • een onvoorzienbare gebeurtenis,
  • die buiten de wil van de partij die opzegt,
  • de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.

Geldt corona dan als een vorm van overmacht?

Corona kan gelden als overmacht in een contractuele relatie. Bijvoorbeeld wanneer al je personeel (of een cruciaal deel ervan) wegvalt. Als je daardoor niet meer kan produceren en dus bepaalde diensten of goederen niet kan leveren.

Fait du Prince: besluiten van overheid ook als overmacht

Naast corona als oorzaak an sich kan je in vele omstandigheden ook beroep doen op het zogenaamde principe “Fait du Prince”. Dat houdt in dat je door een beslissing of bevel van de overheid geen andere keuze hebt dan je te beroepen op overmacht. Bijvoorbeeld, als je een feestzaal verhuurt en je kan door de beslissing van de overheid tijdelijk niet meer openen. Dit valt dan onder ‘Fait Du Prince’ en is dus ook overmacht.

Consumenten en overmacht

In een koop-verkoop overeenkomst of een dienstverleningscontract met een consument, mag door de consumentenwetgeving geen clausule staan die een schadevergoeding vereist bij ontbinding.

Een consument kan dus beroep doen op overmacht, als aan alle voorwaarden voor overmacht is voldaan. Je kan dit als onderneming niet uitsluiten, noch koppelen aan een schadevergoeding.

Omgekeerd, tenzij er contractueel iets anders is bepaald, kan jij je als onderneming wel op overmacht beroepen ten aanzien van de consument (als aan de overmacht voorwaarden is voldaan).

Wat met werknemers en overmacht?

Corona kan ook een reden zijn voor tijdelijke werkloosheid door overmacht. Lees meer in onze blogpost over tijdelijke werkloosheid door corona.  

Hoe weet ik concreet of in mijn geval corona geldt als overmacht?

  • Ga in eerste instantie in het contract na wat er staat over overmacht. Vaak staat daar ook wat er moet gebeuren in dat geval.
  • Heb je geen formeel contract afgesloten met de andere partij? Ga dan na of er iets vermeld staat in de algemene voorwaarden bij hun facturen. Als je in het verleden al facturen van deze partner hebt betaald, kunnen deze algemene voorwaarden gezien worden als contractvoorwaarden.
  • Staat er niets op papier? Of is er niets bepaald over overmacht? Dan moet je bekijken of er aan alle voorwaarden, zoals hierboven vermeld, is voldaan.

Twijfel je nog of corona geldt als overmacht?

Als je twijfelt, contacteer dan je advocaat of jurist. Overmacht is vaak afhankelijk van situatie tot situatie. Bovendien kan er ook overmacht voor verschillende partijen in de overeenkomst zijn. Laat je goed adviseren, zodat je met genoeg kennis van zaken kan onderhandelen met de je contractuele partner.

Ook wij kunnen helpen

Onze experts kunnen je ook verder helpen met specifieke gevallen in tijden van coronacrisis.

Stel je vraag via ons contactformulier

Of boek hier rechtstreeks je call (30 min) met onze expert Jeroen De Man

Calendly.initBadgeWidget({ url: ‘https://calendly.com/jeroen-deman/telefonische-consultatie-gratis’, text: ‘Boek hier rechtstreeks je call (30 min) met onze expert Jeroen De Man’, color: ‘#285ff0’, textColor: ‘#ffffff’, branding: true });