Menu

Maximale betalingstermijn van 60 dagen

In principe is het zo dat wanneer ondernemingen tijdens hun handelsrelatie onderling geen betalingstermijn voorzien, een betalingstermijn van 30 dagen wordt gehanteerd.

Tot voor kort mochten ondernemingen onderling een kortere of langere betalingstermijn bepalen.

In de praktijk zorgde dit vaak voor buitenproportioneel lange betalingstermijnen. De wetgever kwam via de wet van 28 mei 2019 hierin al een eerste keer tussen. Zo werden KMO’s beschermd tegen grote ondernemingen doordat een conventioneel bepaalde betalingstermijn nooit meer dan 60 dagen mocht bedragen.

 

Achterpoortje

Reeds snel vonden de grote spelers een achterpoortje voor deze beperking. In de overeenkomsten werd vaak nog een bijkomende termijn van 30 dagen opgelegd, een “verificatieperiode” om de conformiteit van de goederen of diensten na te gaan. Het gevolg hiervan was dat deze betalingstermijnen alsnog werden uitgebreid tot 90 dagen of meer.

De recente wijziging, die van toepassing is vanaf 1 februari 2022, wil onder andere hiermee komaf maken. Voortaan mag de betalingstermijn van een factuur voor alle ondernemingen, zonder onderscheid naar grootte, nooit meer bedragen dan 60 dagen. De verificatieperiode moet dus altijd deel uitmaken van deze betalingstermijn.

 

De startdatum van de betalingstermijn mag niet meer onderling worden overeengekomen

Niet alleen de duurtijd van een betalingstermijn wordt ingeperkt, maar ook de mogelijkheid om zelf de startdatum te bepalen waarop de betalingstermijn begint te lopen. De startdatum van een betalingstermijn dient te starten bij ontvangst van de factuur of bij ontvangst van de goederen of diensten. In dit laatste geval zal een schuldenaar aan de schuldeiser alle informatie geven zodat de factuur kan worden opgemaakt en uitgereikt.

 

Vragen over je betalingstermijn of onbetaalde facturen?

Het is voor uw onderneming enorm belangrijk uw algemene voorwaarden in het licht van deze wijzigingen na te gaan. Hulp nodig hierbij? Onze experts staan klaar om u te helpen.

Blijf je zitten met een onbetaalde factuur? Als het gaat om een onbetwiste factuur, kan je deze voordelig en snel invorderen via www.unpaid.be.

Heb je echter een betwisting ontvangen dan kan je bij onze experts terecht voor advies en begeleiding. Wij bekijken samen met u de meest efficiënte opties.