Menu

Wat is de Metaverse?

Virtual reality, blockchain, NFT’s, cryptomunten, … . De Metaverse is het geheel van technologieën en platformen die het nieuwe internet (Web 3.0) vormen.

De blockchain zorgt voor de betrouwbare en verifieerbare opslag van transacties, informatie en digitale gegevens. Gedecentraliseerd, en zonder toezicht van een centrale “overheid” of machtige bedrijven als Google. Cryptomunten zoals Bitcoin – gebaseerd op blockchains – vormen verifieerbare en niet-vervalsbare digitale betaalmiddelen met commerciële waarde.

In de virtual reality komen deze nieuwe technologieën samen in nieuwe virtuele werelden met een eigen community en digitaal ecosysteem. In 2021 vonden voor 500 miljoen dollar aan transacties van digitaal “real estate” plaats in de Metaverse. Voorspellingen geven aan dat in 2022 de Metaverse tot 1,1 miljard gebruikers zal aantrekken.

Nike, Gucci, Coca-cola, Zara,  .. allemaal openden ze recent winkelruimtes in de Metaverse. In België bestaan plannen om vanaf september 2022 het eerste virtueel digitaal shoppingcenter te openen, Daireland.

Deze nieuwe technologieën zorgen voor nieuwe juridische uitdagingen:

  1. Op de markt brengen of gebruiken van virtuele platformen en diensten rekening houdend met de bestaande regelgeving;
  2. De rechtsverhouding met de gebruiker: aangepaste algemene en bijzondere voorwaarden, consumenten- en databescherming, geschillenbeslechting, .. ;
  3. E-commerce via de Metaverse;
  4. Particuliere rechtsverhoudingen in een virtuele digitale omgeving, transacties tussen gebruikers, bescherming van eigendoms-, intellectuele en gebruiksrechten op “digital assets”;
  5. Geschillenbeslechting binnen de Metaverse, op gedecentraliseerde, digitale wijze zonder tussenkomst van klassieke rechtbanken of arbitrage-instanties.

Doorgedreven expertise van de snijpunten van het recht.

Een pragmatische, efficiënte begeleiding of verdediging van uw belangen vereist doorgedreven expertise van de snijpunten van het recht met de nieuwe toepassingen van de klassieke rechtsprincipes in de Metaverse.

Team Vastgoedrecht, Data, Tech & Entertainment, en team Ondernemingsrecht staan in deze materie samen voor u klaar. De Groote – De Man kan u ondersteunen en adviseren bij de nieuwe opportuniteiten die de Metaverse u biedt en uw digitale belangen behartigen.