Menu

Door de coronacrisis staan ondernemingen voor immense uitdagingen. Denk daarbij aan inkomensverlies, werkloosheid personeel, belastingen en afbetalingen. De overheid tracht tot nu toe hulplijnen aan te bieden in de vorm van premies en uitstel van betalingen.

Ook voor kredieten werden een aantal maatregelen in het leven geroepen: het bankenplan en de staatswaarborg.

Heb je een krediet lopen als ondernemer of moet je net nu een lening afsluiten? Lees hieronder meer.

Bankenplan: uitstel afbetaling krediet onderneming

Wat?

Je bent als ondernemer geen aflossingen van kapitaal verschuldigd op jouw ondernemingskrediet voor een periode van maximum 6 maanden.  Jouw lening wordt met andere woorden 6 maanden uitgesteld. Na deze periode zullen de afbetalingen hernemen.

Let wel: de duurtijd van jouw krediet zal wel met 6 maanden worden verlengd. Ook blijven de interesten tijdens de periode van opschorting doorlopen.

Voor wie?

Voor niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen, en non-profitorganisaties die aan elk van volgende 4 voorwaarden voldoen:

 1. de onderneming/organisatie ondervindt betalingsproblemen door de coronacrisis:
  • jouw omzet of activiteit is gedaald/zal dalen
  • je doet volledig of gedeeltelijk beroep op tijdelijke of volledige werkloosheid
  • je moest de onderneming verplicht sluiten door de coronacrisis
 2. de onderneming/organisatie is vast gevestigd in België.
 3. de onderneming/organisatie had
 • ofwel geen achterstal op haar lopende kredieten, belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020
 • ofwel minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten, belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020
 1. de onderneming/organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Welke soort kredieten?

Je kan een betalingsuitstel aanvragen voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten (zgn. “straight loans”)

Leasing en factoring vallen hier uitdrukkelijk niet onder.

Wanneer?

Alle aanvragen tot betalingsuitstel, ingediend zowel vóór als na 30 april 2020 lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020. Betalingsuitstel geldt bovendien enkel voor toekomstige maandaflossingen.

Hoe aanvragen?

De aanvraag voor betalingsuitstel is volledig kosteloos. Je neemt contact op met je bank en vermeldt dat je een aanvraag wil indienen en toont aan dat je aan de voorwaarden kan voldoen.

Meer informatie over dit charter vind je hier op de website van Febelfin.

Staatswaarborg: lening krijgen tijdens de crisis

Wat?

Complementair aan het bankenplan heeft de overheid ook een buffer voorzien om het afsluiten van nieuwe leningen te garanderen. Het gaat in totaal over een waarborg van 50 miljard euro, verdeeld over de Belgische banken volgens hun respectievelijk marktaandeel per 31 december 2019.

Op die manier moeten ondernemers makkelijker aan een lening raken en vangt de federale overheid het grootste deel van de verliezen op die Belgische banken zouden lijden op deze kredieten.

Voor wie?

Voor niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen, en non-profitorganisaties die

 • geen achterstal hebben op hun lopende kredieten, belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020
 • of die minder dan 30 dagen achterstal hebben op hun lopende kredieten, belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.

Welke kredieten?

De garantieregeling is in principe van toepassing op nieuwe leningen verstrekt tussen 1 april 2020 en 30 september 2020 met een korte termijn van maximaal 12 maanden.

Een aantal kredieten zoals herfinancieringskredieten die dienen tot terugbetaling van kredieten verleend vóór 1 april 2020; leasing- en factoring; consumentenkredieten en hypothecaire leningen worden opnieuw expliciet uitgesloten.

Lees hier meer informatie over de Staatswaarborg.

Advies of begeleiding nodig?

Denk je eraan om ondersteuning te zoeken voor je onderneming en zoek je de juiste informatie?

Wij beantwoorden je vragen en helpen je verder met concreet advies.

Contacteer ons hier