Menu

In een eerder artikel over tijdelijke werkloosheid haalden wij aan dat de opzegtermijn van een werknemers in tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis, gewoon blijft doorlopen. Daar lijkt nu verandering in te komen. Er is namelijk een wetsvoorstel ingediend om de opzegtermijn van tijdelijk werkloze werknemers die ontslagen worden voor of tijdens de coronacrisis op te schorten.

Waarom opzegtermijn opschorten tijdens tijdelijke werkloosheid?

Volgens de regeling waarbij de opzeg doorloopt tijdens de tijdelijke werkloosheid, moet de werkgever geen loon betalen aan de werknemer. De werknemer valt dan immers terug op de sociale zekerheid.

Intussen is duidelijk geworden dat vele werkgevers hebben besloten om tijdelijk werkloze werknemers te ontslaan. Door op correcte wijze gebruik te maken van de bestaande regelgeving, kunnen deze werkgevers op die manier belangrijke besparingen doorvoeren.

De wetgever wil hierin nu een beperking invoeren en heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend om de opzegtermijn tijdens tijdelijke werkloosheid in coronacrisis op te schorten.  Dat geldt voor tijdelijk werkloze werknemers die voor of tijdens de coronacrisis werden ontslagen.

Het wetsvoorstel werd op 13 mei 2020 in de Commissie Sociale zaken, werk en pensioenen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers reeds goedgekeurd in tweede lezing.

Tijdelijke aanpassing opzegtermijn

Volgens het wetsvoorstel zou de aanpassing van de regelgeving slechts tijdelijk zijn voor de periode tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020.

Gevolgen voor werkgevers

wat met opzegtermijn die al loopt?

Hoewel de aanpassing van de regelgeving tijdelijk zou zijn, kan deze voor bepaalde werkgevers drastische gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan opzeggingstermijnen die al zijn afgelopen tussen 1 maart 2020 en de dag dat de aangepaste regel definitief wordt goedgekeurd.

Wij menen dat de retroactiviteit waarschijnlijk zal worden beperkt tot de opzeggingstermijnen die op het moment van goedkeuring nog niet zijn afgelopen.

Wat met ontslag na 1 maart?

Dit betekent wel dat de opzeggingstermijn van werknemers die op het moment van publicatie van de nieuwe regels nog loopt, na afloop van de tijdelijke werkloosheid zal worden “verlengd” met de geschorste periode vanaf 1 maart 2020 (of pas dan een aanvang zal nemen in geval van ontslag na 1 maart 2020).

Wij volgen de ontwikkelingen van dit wetsvoorstel op de voet en houden je op de hoogte.

Advies of vragen?

Heb je ondertussen al een vraag hierover, of bevind jij of je werknemer zich in deze situatie, adviseren wij je graag verder.

Contacteer onze experts hier.