Menu

Solidariteit tussen partners tijdens het huwelijk.

Het gebeurt wel eens in de praktijk dat echtgenoten zich in functie van het gezin organiseren, waarbij bijvoorbeeld de ene partner zijn of haar carrière opzij zet om voor de kinderen te zorgen en de andere partner verder werkt om het gezin te onderhouden.

Als alles goed blijft lopen tussen het koppel, zijn er natuurlijk geen problemen. Maar wat als het tot een echtscheiding komt? Dan zou dit tot zeer onredelijke situaties kunnen leiden.

Om deze reden heeft de wetgever voorzien dat de solidariteit die er moet zijn tussen partners tijdens een huwelijk, ook moet doorlopen na de echtscheiding. Dit door middel van het eventueel betalen van een persoonlijke onderhoudsuitkering.

De persoonlijke onderhoudsuitkering na echtscheiding is voorzien in artikel 301 (oud) BW.

Artikel 301 (oud) B.W. bepaalt namelijk dat de behoeftige echtgenoot een onderhoudsuitkering kan vragen van de andere echtgenoot.

 

Om in aanmerking te komen voor een onderhoudsuitkering, moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

In eerste instantie moet je behoeftig zijn.

Dit heeft op zich niets te maken met armoede of het krijgen van een minimumloon.

Behoeftigheid in deze context is een relatief begrip. Een cijfer van inkomsten kunnen we hier niet op plakken. Er wordt gekeken naar jouw situatie, naar jouw sociale status, maar dus ook naar hoe luxueus jullie als getrouwd koppel leefden.

Om na te gaan of de staat van behoefte reeds is gedekt, wordt rekening gehouden met:

  • de inkomsten en mogelijkheden van de echtgenoten;
  • de aanzienlijke terugval van de economische situatie.

Om die terugval te waarderen, baseert men zich onder andere op de duur van het huwelijk, de leeftijd van partijen, hun gedrag tijdens het huwelijk inzake de organisatie van gezinsleven en het ten laste nemen van de kinderen tijdens het samenleven of daarna.

Pas als er een aanzienlijke terugval is én er een groot verschil is in jouw financiële situatie ten aanzien van de financiële situatie van je ex-partner, kan je in aanmerking komen voor een onderhoudsuitkering.

 

Uitzonderingen

In sommige situaties zou het immers niet redelijk zijn om te moeten betalen voor je ex-partner. Denk maar bijvoorbeeld in de situatie waarbij je ex is er van door is met een ander.

Er zijn 3 grote categorieën van uitzonderingen.

  • De zware fout: als er sprake is van een zware fout die de samenleving onmogelijk heeft gemaakt, zoals overspel, kan de Rechtbank het verzoek tot uitkering weigeren. Opgelet, de Rechtbank kan de uitkering weigeren in deze situaties doch hoeft dit niet per se te doen. Het is de Rechter zelf die hierover uiteindelijk beslist.
  • Partnergeweld: Ook voor de mensen die het slachtoffer zijn geworden van partnergeweld (dit is bv. verkrachting, poging tot verkrachting, opzettelijke slagen en verwondingen, poging tot doodslag of tot moord,..), is een uitzondering voorzien. Een veroordeling is hierbij in principe wel vereist. Er moet dus een vonnis zijn dat bevestigt dat jouw ex zich schuldig heeft bevonden aan één van deze feiten tegen jou.
  • De staat van behoefte is een gevolg van een zelf gemaakte keuze: in dat geval kan de uitkering ook geweigerd worden. Stel dat jouw ex-partner bijvoorbeeld zelf heeft beslist om te stoppen met werken en dit zonder reden, gewoon omdat hij/zij er geen zin meer in had. Dan kan het zijn dat zijn/haar verzoek tot het bekomen van een onderhoudsuitkering wordt afgewezen.  Het kan echter evengoed gebeuren dat de Rechtbank in deze situaties het bedrag een stuk lager legt en de uitkering niet helemaal afschaft. Opnieuw heeft de Rechter hier een appreciatiemarge om zelf te beslissen.

 

De mythe dat je « als man je ex-vrouw altijd moet onderhouden » klopt dus absoluut niet.

Niet enkel mannen kunnen moeten betalen aan hun ex-vrouw, ook vrouwen kunnen moeten betalen aan hun ex-man!

Alle bovenstaande regels en principes zijn geslachtsneutraal en zijn dus van toepassing op zowel mannen als vrouwen. Niet enkel mannen kunnen immers de grootverdiener zijn, ook vrouwen hebben succesvolle carrières.

Daarenboven moet je niet steeds bij een echtscheiding een onderhoudsuitkering betalen aan je ex-partner, zelfs al ben jij de meest kapitaalkrachtige!

Ons team Familierecht kan steeds samen met jou bekijken hoe jouw situatie zou zijn bij een eventuele echtscheiding.