Menu

Er zijn een aantal nieuwe regels voor vastgoedmakelaars of mede-eigenaren van een gebouw.

Wij hebben de belangrijkste hieronder opgesomd:

Vereniging van mede-eigenaar: syndicus komt in het KBO

Wie in een vereniging van mede-eigenaars zit, moest voor 1 april 2017 hun syndicus laten registreren in het KBO (Kruispuntbank van ondernemingen).

Alle verenigingen die na die datum worden opgericht, moeten dit binnen 8 dagen na de aanstelling van je syndicus of nieuwe syndicus doen.

Zo wil de overheid meer duidelijkheid over wie er syndicus is van een bepaald gebouw.

Vereniging van mede-eigenaren wordt bevoorrechte schuldeiser

Goed nieuws voor verenigingen van mede-eigenaren! Althans wat de invordering van verplichte bijdragen betreft.

Als één van de mede-eigenaars zijn verplichte bijdragen niet meer betaalt en zijn deel van het onroerend goed verkoopt, kan die toch geen financiële verantwoordelijkheid meer ontlopen. Als vereniging ben je vanaf 1 januari 2018 namelijk bevoorrechte schuldeiser en kan je de bijdragen van twee jaren invorderen.

Vastgoedmakelaars: derdengeld wettelijk geregeld

Derdengeld is geld dat niet rechtstreeks voor de vastgoedmakelaar bestemd is, bijvoorbeeld een voorschot. Als een vastgoedmakelaar dit ontvangt, zijn er een aantal strenge maatregelen waarmee hij rekening moet houden:

  1. Als de vastgoedmakelaar om een gegronde reden het geld niet binnen de 4 maanden kan doorstorten, moet het op een speciale rekening worden gestort (rubriekrekening).
  2. Die rubriekrekening beschermt het geld. Zo kan er nooit een connectie zijn tussen de rubriekrekening, de derdenrekening of enige andere rekening van de vastgoedmakelaar. Ook kunnen schuldeisers van de vastgoedmakelaar niet aan dit geld.
  3. Als het geld na twee jaar op de rubriekrekening niet zou kunnen overgemaakt worden, moet de vastgoedmakelaar het storten op de Deposito – en Consignatiekas (een soort bank van de staat) op naam van de gerechtigden.
  4. Boekhoudkundig telt dit geld als “niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen”

Deze extra regels zorgen dus eigenlijk voor een grotere bescherming van de consument.

Verregaande tuchtmaatregelen voor vastgoedmakelaars

Het BIV (het BeroepsInstituut voor de Vastgoedmakelaars) kan nu verregaande maatregelen inroepen tegen een vastgoedmakelaar. Dat kunnen ze doen om de consument of het imago van de sector te beschermen. Deze tuchtmaatregelen mogen maximaal 3 maanden duren en kunnen tot maximum zes maanden verlengd worden.

Als vastgoedmakelaar kan je tegen zo’n beslissing hoger beroep aantekenen, maar wel binnen de 8 dagen na de beslissing. Een heel korte termijn dus.

Ook degene die de klacht indient, moet nu op de hoogte gebracht worden van de beslissing. Dat is nieuw, want hiervoor werd een klager in het ongewisse gehouden over wat er met zijn klacht gebeurde.

Als er geen gevolg wordt gegeven aan een klacht, kunnen de klager en het BIV zelf binnen de 15 dagen om een herziening van de beslissing vragen.

Dit zijn uiteraard geen maatregelen waar lichtzinnig mee mag omgesprongen worden, aangezien ze verregaande gevolgen hebben voor de vastgoedmakelaar. Anderzijds is het voordeel wel dat het BIV nu sneller kan optreden tegen een vastgoedmakelaar die zijn boekje te buiten gaat.

Vragen of advies?

Heb je na het lezen van deze tekst nog vragen ivm de nieuwe regels? Of is er een andere zaak waar onze vastgoedexperts je mee kunnen helpen?

Neem gerust contact met ons op!