Menu

Tijdelijke werkloosheid wordt tijdens de coronacrisis massaal aangevraagd. Om de aanvragen te kunnen beantwoorden, besloot de overheid om de procedure te vereenvoudigen. Goed nieuws, maar ga toch vooral niet overhaast te werk. Lees hieronder waarop je als werkgever concreet moet letten.

‘Overmacht’ voor alle soorten tijdelijke werkloosheid

Vanaf 13 maart 2020 (en zolang de coronamaatregelen aanhouden) geldt een aanzienlijke versoepeling van het begrip “overmacht” en worden alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus bestempeld als overmacht

Opvallend daarbij is dat ook bedrijven die hun personeel onvoldoende werk kunnen garanderen (bijv. door daling in de omzet en/of productie, geen toegang tot leveranciers, gebrek aan bestellingen, enz.) nu ook in aanmerking komen, terwijl zij zich in normale omstandigheden moesten beroepen op “economische” werkloosheid in plaats van op overmacht.

Klik hier voor meer informatie van de RVA over deze beslissing.

Lees ook onze tekst over economische werkloosheid vs. werkloosheid door overmacht.

Tijdelijke werkloosheid door overmacht aanvragen als werkgever

Als werkgever hoef je bij jouw aanvraag enkel nog het aantal werkloosheidsdagen en het type ’tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ (met als specifieke reden “coronavirus”) aan te duiden. Het is niet meer verplicht om het lokale werkloosheidsbureau van de RVA vooraf op de hoogte te brengen.

Bewijsmateriaal en dossier in de gaten houden

Hoewel de RVA aanvragen vandaag soepeler aanvaardt, betekent dit niet dat alle remmen los zijn. Wij raden je aan om je dossier netjes bij te houden, in het bijzonder de bewijsstukken die aantonen dat de tijdelijke werkloosheid te wijten is aan de corona-epidemie. Het valt immers niet uit te sluiten dat de sociale inspectie later op het jaar alsnog controles uitvoert. Daarbij zal niet geaarzeld worden om onterecht uitbetaalde vergoedingen terug te eisen

Aandachtspunten voor werkgevers die tijdelijke werkloosheid aanvragen

Wees consequent in bijkomende aanvullingen

Gedurende de periode van de werkloosheid is de arbeidsovereenkomst geschorst. Je moet dus niet langer loon uitbetalen en jouw werknemers zullen in principe terugvallen op 70% van het gemiddelde loon (met een plafond van 2.754,76 euro per maand). Ook extralegale voordelen die overeenstemmen met effectief gepresteerde arbeidsdagen, zoals maaltijdcheques, vervallen.
Uiteraard kan je als werkgever kiezen om een bijkomende aanvulling te voorzien, vrij van sociale bijdragen. Zorg er wel voor dat je steeds consequent handelt. Wanneer je aan de éne werknemer een aanvulling toekent en aan de andere niet, zonder dat daarvoor enige grondige rechtvaardiging te vinden is, bots je mogelijks op regels van anti-discriminatie.

Wat als ik een werknemer ontsla terwijl die tijdelijk werkloos is?

Wanneer je een werknemer ontslaat voor of tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht loopt de opzegtermijn gewoon door. Opgelet: bij tijdelijke werkloosheid wegens economische (of andere) redenen wordt de opzegtermijn wel geschorst!

UPDATE: er is sinds 22 juni 2020 een nieuwe wet die de opzegtermijn bij ontslag na 1 maart 2020 tijdens tijdelijke werkloosheid in coronacrisis opschort. Lees hier meer.

Wat als een werknemer ziek wordt tijdens tijdelijke werkloosheid?

Een werknemer die tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ziek wordt, zal automatisch terugvallen op ziekte-uitkeringen, zelfs als de periode van gewaarborgd loon nog niet is verstreken. Loopt de periode van werkloosheid af tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, zal hij opnieuw gewaarborgd loon ontvangen voor de resterende dagen van de nog niet-verstreken periode waarin normaal het gewaarborgd loon moest worden betaald.

Vragen over tijdelijke werkloosheid?

Aarzel niet om onze experts arbeidsrecht te contacteren. Met uitgebreide ervaring staan zij tijdens en na coronacrisis bij in al je sociaalrechtelijke vragen.

Contacteer ons hier