Menu

Uitbreiding regels sportmakelaars

In België wordt de sportmakelaar beschouwd als een tussenpersoon die diensten levert bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst tussen een atleet en een club of ploeg. Die diensten omvatten rekrutering, scouting, het onderhandelen van de arbeidsvoorwaarden, de transfersom… Ze zijn dus ruim te bekijken.

Als sportmakelaar viel je vroeger al onder de verplichtingen van het Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling. Sportmakelaars vielen daarmee dus onder de algemene verplichtingen van een bureau voor arbeidsbemiddeling. Maar sinds 1 juni 2019 zijn er een aantal strenge, nieuwe regels bijgekomen, bepaald in het Decreet van 29 maart 2019 over de regels voor sportmakelaars.

De nieuwe regels voor sportmakelaars

De nieuwe maatregelen kan je indelen in drie luiken:

  1. Registratieplicht

Als je als sportmakelaar bemiddelingsactiviteiten wil beoefenen in Vlaanderen, moet je je vooraf registreren bij de Vlaamse Overheid, via het online platform van het Departement Werk en Sociale Economie.

Ga naar registratieformulier sportmakelaar

Zodra je registratie voltooid is, krijg je meteen een registratienummer. Weliswaar onder voorbehoud van nazicht en na het storten van een borgsom.

  1. Borgsom € 25.000

Bij je registratie als sportmakelaar moet je een waarborg van 25.000 euro storten bij een financiële instelling of verzekeraar. Deze borg werkt drempelverhogend en zou zo moeten zorgen voor meer professionaliteit in de sector.

  1. Extra sportgerelateerde verplichtingen

Ten slotte bevat het nieuwe Decreet nog een aantal verplichtingen omtrent de bemiddelingsactiviteiten zelf.

Zo zal een sportmakelaar:

  • bij elke vorm van externe communicatie zijn registratienummer moeten vermelden;
  • geen sporters onder de 15 jaar direct of indirect mogen benaderen om een bemiddelingsovereenkomst af te sluiten;
  • geen vergoeding mogen vragen voor bemiddelingsactiviteiten voor een minderjarige sporter;
  • nooit constructies mogen opzetten, die het mogelijk maken de registratieplicht te omzeilen. Bijvoorbeeld door een beroep te doen op derden voor de makelaarsactiviteiten, zonder dat die derden als sportmakelaar geregistreerd zijn

 Zijn wanpraktijken in de sportwereld nu verleden tijd?

Zijn de nieuwe regels in de praktijk effectief genoeg om wantoestanden zoals die van voetbalschandaal in 2017 tegen te gaan? Dat valt nog te bezien…

De regelgeving, zowel op regionaal vlak als op internationaal vlak, is namelijk zeer versplinterd. Diverse sportfederaties maken bovendien ook gebruik van eigen regels rond de tussenkomst van makelaars. Zo moet een sportmakelaar in de atletiekwereld om de 4 jaar een nieuwe authenticatie aanvragen. En moeten makelaars van professionele wielrenners dan weer slagen voor een examen.

Bovendien blijkt uit het verleden dat de effectieve handhaving van de bestaande regels nauwelijks een prioriteit was. Vooral wat de wetgeving inzake arbeidsbemiddeling betreft.

Nog verdere regelgeving én een efficiënter toezicht op de regels zijn dan ook noodzakelijk om wanpraktijken helemaal de kop in te drukken.

Sportrecht bij DGDM

Het team van DGDM heeft ook expertise op het gebied van sportrecht.

Vragen of advies?

Heb je vragen over deze tekst, de regels van makelaars of de rechten van sporters of sportclubs? Aarzel dan zeker niet om onze experts te contacteren.

Contact