Menu

De volledige sociale verkiezingsprocedure duurt 150 dagen. De organisatie verloopt volgens de zogenaamde ‘kalender van de sociale verkiezingen’ met strenge verplichtingen voor werkgevers. Deze kalender draait in essentie rond twee belangrijke data: ‘dag X’ en ‘dag Y’. Deze dagen delen de procedure op in twee ‘fases’, de fase voor de verkiezingen en de fase van de verkiezingen. Binnen elke periode zijn er specifieke verplichtingen en deadlines.

Hieronder gaan we dieper in op de verplichtingen in de fase vóór de verkiezingen, ook wel gekend als de ‘pre-electorale fase’.

Voor we dat doen, lichten we eerst de spildata van de verkiezingen uit, dag X en dag Y.

Wat zijn dag X en dag Y bij de sociale verkiezingen?

Dag X is de dag waarop je de effectieve verkiezingsdatum aankondigt. Dat moet via aanplakking zodat iedereen in de onderneming dit kan zien. Dag Y is de verkiezingsdatum in kwestie.

Eigenlijk kunnen we dus stellen dat dag X en dag Y de procedure opdelen in de pre-electorale fase (voor de verkiezingen) en de electorale fase (de verkiezingsperiode).

Wat is de pre-electorale fase?

De pre-electorale fase loopt van dag X-60 tot dag X. Tijdens deze periode duid je de technische bedrijfseenheid (waarbinnen de verkiezingen worden gehouden) aan, alsook het directiepersoneel en de kaderleden (enkel voor de ondernemingsraad).

Wat is de electorale fase?

De electorale fase van de sociale verkiezingen loopt van dag X tot dag Y. De fase tussen de aankondiging en de eigenlijke verkiezingsdag dus. Tijdens deze periode stel je de kiezers- en kandidatenlijsten op, stel je de kiesbureaus samen, verzend je de oproepingsbrieven aan de kiezers en maak je de stembrieven klaar.

Meer weten over de deadlines en verplichtingen in de electorale fase? Lees ook: sociale verkiezingen 2020: de verkiezingsperiode

Wanneer valt de pre-electorale fase voor de sociale verkiezingen 2020?

Dag X-60 trapt de sociale verkiezingsprocedure af. Dat is dus 60 dagen voor de aanplakking die de verkiezingsdag aankondigt. Aangezien de volgende sociale verkiezingen plaatsvinden tussen 11 en 24 mei 2020, zal deze dag ten vroegste 13 december 2019 en ten laatste 26 december 2019 vallen.

UPDATE: de sociale verkiezingen werden door de coronacrisis uitgesteld. Ze vallen niet meer tussen 11 en 24 mei 2020, maar tussen 16 en 29 november 2020. De procedure werd tijdens de crisis tijdelijk opgeschort vanaf dag X +35. Vanaf 23 september 2020 vangen alle voorbereidingen weer aan. 

Meer informatie leest u hier: Sociale verkiezingen 2020 nieuwe data

Hierboven stond kort wat er in deze pre-electorale fase moet gebeuren. Hieronder gaan we dieper in op de exacte verplichtingen die deze periode meebrengt.

Verplichtingen in de pre-electorale fase

  1. De technische bedrijfseenheid (TBE) afbakenen. De informatie over de TBE wordt aan de werknemers meegedeeld, samen met informatie over het tewerkgesteld personeel op dag X-60 (arbeiders, bedienden, incl. kader- en leidinggevend personeel en jonge werknemers), de functies van het leidinggevend personeel, de vooropgestelde datum voor dag X en, in geval er een ondernemingsraad moet worden gekozen, de functies van de kaderleden.
  2. Overleg met vertegenwoordiging werknemers. De werkgever moet de vertegenwoordigers van de werknemers raadplegen over de TBE en de functies van het leidinggevend personeel. Dat geldt ook voor de functies van de kaderleden als er ook verkiezingen zijn voor een ondernemingsraad.
  3. Communicatie beslissingen. Uiterlijk op dag X-35 moet je de beslissingen over de hierboven vermelde informatiepunten meedelen aan je werknemers of hun vertegenwoordigers.

De werknemers en de representatieve organisaties kunnen beroep aantekenen tegen deze beslissingen tot uiterlijk dag X-28. In principe volgt de uitspraak hierover op dag X-5.

Belang van de pre-electorale fase

Wij raden je aan om nu reeds aan de slag te gaan om de nodige informatie te verzamelen. Op die manier ben je zeker dat op dag X-60 alle noodzakelijke gegevens kunnen worden aangeplakt in de onderneming. Deze data zijn uiterst strikt en het niet naleven ervan kan leiden tot de nietigverklaring van de hele verkiezingsprocedure, met alle gevolgen van dien.

Vragen of begeleiding bij sociale verkiezingen 2020?

Onze experts sociaal recht staan je bij in het verzamelen en voorbereiden van de aanplakkingen en mededelingen van de pre-electorale fase.

Concreet kunnen wij samen nagaan uit welke TBE uw bedrijf bestaat, hoe het personeel moet worden ingedeeld, enz. In het geval van een betwisting en/of beroepsprocedure voor de rechtbank verdedigen wij ook je belangen.

Alle informatie over onze bijstand voor de sociale verkiezingen vind je hieronder:

Sociale verkiezingen 2020: voorbereiding en advies

In een volgende bijdrage zullen wij meer duiding geven over wat van je wordt verwacht vanaf dag X, ofwel de electorale fase.

Ook interessant