Menu

Om uit de echt te scheiden zijn er op vandaag twee mogelijkheden:

1. Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

Er is sprake van een echtscheiding door onderlinge toestemming wanneer beide echtgenoten niet alleen  akkoord zijn om uit de echt te scheiden, maar ook over alles wat daaruit volgt. Denk aan de verblijfsregeling van de kinderen, de gezinswoning, de auto, het porseleinen servies, … Over werkelijk alles moet er een akkoord bestaan. Zo niet is een echtscheiding door onderlinge toestemming niet mogelijk en zullen de echtgenoten naar de hieronder beschreven echtscheidingsgrond moeten overstappen.

UPDATE: Een EOT zonder bezoek aan de rechtbank is intussen mogelijk. De scheidingsprocedure kan volledig schriftleijk verlopen.

Lees er hier alles over:
Scheiden zonder bezoek aan de rechtbank

2. Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)

De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting betekent aldus dat de echtgenoten het ofwel niet eens zijn over het uit de echt scheiden an sich ofwel  over een van de gevolgen hieraan gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan betwistingen omtrent de onderhoudsbijdrage voor de kinderen of wie er verder in de gezinswoning zal verblijven.

Belangrijk hierbij is dat de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting geen fout (bv. overspel) van één van de echtgenoten vereist. De zogenaamde echtscheiding op grond van fout bestaat namelijk niet meer sinds de hervorming in 2007. De onherstelbare ontwrichting kan bijvoorbeeld reeds blijken uit het feit dat de echtgenoten sinds 6 maanden of meer feitelijk gescheiden leven.

Bij beide voormelde procedures moeten de echtgenoten volgens de wet steeds persoonlijk langs de rechtbank passeren vooraleer de echtscheiding kan worden uitgesproken. Hierop bestond slechts één uitzondering, namelijk bij de EOT-procedure wanneer de echtgenoten kunnen aantonen reeds 6 maanden gescheiden te leven. Koen Geens wil deze uitzonderingsregel nu over de volledige lijn wat betreft de EOT-procedure doortrekken. De (soon to be ex-) echtgenoten zullen bijgevolg, ongeacht of ze nog samenwonen, bij een echtscheiding door onderlinge toestemming niet meer zelf langs de rechtbank moeten passeren, nu de procedure volledig schriftelijk zal verlopen. Hierdoor zal het bovendien nog minder lang duren om uit de echt te scheiden dan op heden het geval is.

Koen Geens is van mening dat dit niet alleen voor de rechtbank, maar ook voor de burger voor een enorme tijdswinst zal zorgen.

Vragen of meer informatie?

Hebt u een vraag over een eventuele echtscheiding of bent u in een echstcheidingsprocedure verwikkeld, neem dan zeker en vast contact met ons op.

Ook interessant:

5 redenen om te kiezen voor een EOT