Menu

Nog te weinig mensen denken na over de financiële implicaties die gepaard gaan met het in het huwelijksbootje stappen. Niet iedereen heeft weet van de kleine lettertjes van het burgelijk wetboek en het gegeven dat bij het wettelijk stelsel alles – op een paar uitzonderingen na – gemeenschappelijk wordt na huwelijksdatum. Mensen denken vaak dat hun eigen vermogen veilig gesteld is door het op een rekening op hun eigen naam te laten storten. Daarenboven komt het gegeven dat alle goederen, waarvan het eigen karakter niet kan bewezen worden, geacht worden gemeenschappelijk te zijn.

Hetzelfde geldt voor het oprichten van een vennootschap tijdens een huwelijk onder het wettelijk stelsel. Het gegeven dat één der echtgenoten alleen een vennootschap opricht tijdens het huwelijk en daarvan ook alleen eigenaar is van deze aandelen op naam, neemt niet weg dat de volledige waarde van deze vennootschap op het einde van de rit zal dienen te worden gewaardeerd opdat de andere echtgenoot vergoed kan worden ten belope van de helft. Daarenboven treedt vermenging van eigen gelden met gemeenschappelijk gelden op als een inktdruppel in een glas water.

Na een lang huwelijk tussen partijen is de bewijslast van het eigen karakter van bepaalde goederen een zware last op de schouders van degene die deze eigenheid opwerpt. Soms is het bijgevolg beter een letter teveel op papier te zetten dan een letter te weinig. Er zijn immers veel tussenoplossingen voorzien voor mensen die menen dat trouwen onder het stelsel van scheiding van goederen een minder romantische nasmaak achterlaat.

Zich laten adviseren door personen die weten van wanten is dus de boodschap. Vraag raad aan je advocaat!