Menu

Natuurlijke personen, ondernemers en vennootschappen dienen ingeschreven te zijn in het KBO (Kruispuntbank der Ondernemingen). Vennootschappen dienen bovendien in hun maatschappelijk doel te bepalen welke activiteiten zij wensen te ontwikkelen. Als een vennootschap in haar doel een bepaalde activiteit niet heeft opgenomen, dan kan en mag zij deze activiteit niet uitoefenen.

Veel fouten

Wij stellen vast dat heel wat vennootschappen zeer goed op de hoogte zijn van het feit dat in de statuten dient opgenomen te worden welke activiteiten zij wensen uit te oefenen.

De inschrijvingen in het KBO worden in zeer veel gevallen overgelaten aan de boekhouder. In veel gevallen zal die, vaak uit hoofde van onwetendheid omwille van de concrete activiteiten van de vennootschap of onderneming, slechts voor één of een beperkt aantal hoofdactiviteiten een inschrijving nemen.

Uitbreiding activiteiten

Als ondernemingen hun activiteiten in de loop der jaren uitbreiden passen ze dit vaak niet aan in het KBO. De wet op het KBO bestaat nochtans reeds sedert 2004, zijnde meer dan 14 jaar. Toch maken veel ondernemers hier nog fouten.

Verregaande gevolgen

Waar op het eerste zicht de gevolgen hiervan beperkt zijn, is dit allerminst het geval. Wanneer je een klant aanspreekt over de betaling van een openstaande factuur of schuld, zullen slimme advocaten heel vaak gaan nakijken of je onderneming wel de juiste inschrijving heeft in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Als dit niet het geval is, bestaat de kans dat de rechtbank de vordering zal afwijzen omwille van een verkeerde inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen. Dit heeft vanzelfsprekend bijzonder onaangename gevolgen nu je een nutteloze procedure hebt opgestart voor de rechtbank met alle kosten van dien.

UPDATE: Dit is sinds mei 2019 niet meer het geval. Wanneer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ingeschreven ondernemingen een vordering instellen die gebaseerd is op een activiteit die ze daar niet hebben geregistreerd, kan de rechter hun vordering niet langer onontvankelijk verklaren

De onderneming is en blijft wel verplicht om haar activiteiten correct te registreren in de KBO. Wie dat niet doet kan een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 10.000 euro oplopen.

Kijk het zelf na online

Je doet er dus goed aan je statuten en in het bijzonder je inschrijving in het KBO na te gaan en na te gaan of je voor de juiste activiteiten bent ingeschreven. Dit kan je eenvoudig zelf nakijken op de website http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html

Let er op dat je naar de juiste inschrijving kijkt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een inschrijving in het KBO (Kruispuntbank der Ondernemingen) en de activiteiten waarvoor je een aangifte hebt gedaan bij de BTW administratie, wat een verschil uitmaakt. Kijk daarbij naar het eerste.

Wij kunnen helpen

Als je graag hulp of advies hebt om je inschrijving op punt te stellen, helpen wij je graag verder.

Klik hier om contact op te nemen.

Gerelateerd

10 juridische tips voor elke ondernemer

Nieuw wetboek vennootschappen: een vennootschap oprichten