Menu
 • Opdrachtgever: Stad Gent (en partnersteden) mede ondersteund door Digipolis Gent, Imec en Kunstencentrum Vlaamse Steden
 • Periode van uitvoering: oktober 2019 – maart 2020
 • Uitvoerder: De Groote – De Man
 • Meer info over ‘Databroker stad Gent’
voorstelling DGDM city of things databrokerplatform
DGDM voorstelling City of Things databrokerplatform

logo stad gent

Achtergrond: Gent op missie om smart city te worden

Internet of Things zijn de toekomst. Dat beseft ook Stad Gent. Met het project “Databroker” wenst zij inzicht krijgen in de noden van haar inwoners om smart city toepassingen te implementeren. Het project in Gent vloeit voort uit de Vlaamse oproep “City of Things” afkomstig van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Met deze oproep wenst Vlaanderen haar steden en gemeenten te ondersteunen in hun voorbereiding op de toekomst.

Scope De Groote – De Man: de rol van databronnen

Met het Databroker project wil men data uit zowel publieke als private databronnen bundelen om deze nadien opnieuw als open/shared/closed data vrij te geven aan bepaalde gebruikers. Dat biedt een oplossing aan het huidige gebrek aan toegankelijkheid en beschikbaarheid van data die in Vlaanderen nog vaak territoriaal en thematisch beheerd wordt.

Het project heeft als einddeliverable de uitwerking van een modelbestek  (‘draaiboek’) voor de ontwikkeling van een CoT Databroker. Dat bestek staat in voor de mapping van zowel statische datasets als real-time Internet of Things-data uit diverse (types) sensoren naar een standaard formaat. Zo wordt interoperabiliteit mogelijk.

De privacy afdeling van Groote – De Man stond in voor het werkpakket ‘gegevensbeschikbaarheid ‘en het ‘schrijven van een modeldraaiboek’.

Aanpak en resultaten ‘gegevensbeschikbaarheid’

Binnen het werkpakket “gegevensbeschikbaarheid” onderzocht ons team welke juridische aspecten verbonden zijn aan een (generiek) CoT Databroker. Vb. op vlak van eigenaarschap en licenties, privacy, deelbaarheid en verantwoordelijkheid.

Aanpak

 • Met behulp van individuele use cases per partnerstad, werd een generieke basis uitgedacht waarop de eigenlijke ontwikkeling van een generiek CoT Databroker gebaseerd kan worden. De verschillende dataflows en relevante stakeholders werden hiervoor in kaart gebracht als startpunt om op die manier een generieke structuur die juridisch onderbouwd kan worden uit te werken. Met die basis kunnen allerhande uiteenlopende en toekomstige cases gemodelleerd worden.
city of things databroker
Deze figuur brengt het ecosysteem in kaart. Grijs zijn de betrokken stakeholders en de pijlen daartussen de interacties/contractuele relaties. Blauw is de data en de data flow die dit volgt binnen het ecosysteem. Op deze manier kan overzichtelijk bepaald worden wat er gebeurt met de data, binnen welke verhoudingen en kan het juiste juridische framework (contracten, algemene voorwaarden, DPA/DSA) opgezet worden.

 

 • Deze juridische haalbaarheidsstudie werd meegedeeld in een uitgebreid advies. Daarin staat ook een overzicht en toelichting over de juridische gevolgen en verplichtingen die komen bij de soort data als de rollen en interacties van en tussen de verschillende stakeholders.

Resultaat

 • Het advies is opgesteld als een juridische leidraad. Ons team leverde een checklist van de voornaamste juridische to do’s om zo een rechtsgeldig en optimaal gebruik van het platform en hergebruik van data te kunnen garanderen.

Aanpak en resultaten modeldraaiboek

De Groote – De Man consolideerde alle informatie uit de vorige werkpakketten in een ‘draaiboek voor een generiek dataplatform’.

Aanpak

 • Aangezien iedere gemeente/stad reeds over een eigen template beschikt voor de aanbesteding van overheidsopdrachten, zou nog een extra template niet efficiënt zijn. In de plaats daarvan ontwikkelde De Groote – De Man een praktische bijlage met een overzicht van de functionele en niet-functionele vereisten aan een CoT Data Broker die eenvoudigweg gemoduleerd en toegevoegd kan worden aan de technische bepalingen van een bestaand modelbestek.
 • Elke gemeente/stad kan op die manier haar eigen draaiboek blijven gebruiken terwijl de noodzakelijke inhoud m.b.t. de eigenlijke opdracht en technische specificaties (vereiste kenmerken) verbonden aan de ontwikkeling/aankoop van een generiek CoT Databroker wordt aangeleverd via de bijlage.

Resultaat

 • Ons team stelde de bijlage zo op dat – afhankelijk van de specifieke doelstelling (specifieke use case) van de aanbestedende overheid – een aangepaste prioritering en scoring (o.b.v. de MoSCoW-methode) kan worden gehanteerd op elk van de vooropgestelde vereisten.
 • Het doel hiervan is om een uniforme aanpak mogelijk te maken voor de aanbesteding van dergelijke opdracht, maar met de mogelijkheid om binnen de krijtlijnen te specifiëren en concretiseren. Zo kan elke aanbestedende overheid de inhoud van de bijlage en prioriteit van de vereisten afstemmen op de individuele noden en beschikbare middelen .
 • Samen met de bijlage werd ook een gebruikershandleiding en scoring template uitgewerkt door De Groote – De Man.

 Ingrid De Poorter, hoofd afdeling Privacy & IT over dit project:

“Bij een complex project zoals het opzetten van een adequate juridische structuur voor een Databroker platform,  moet steeds goed voor ogen gehouden wie de stakeholders zijn en wat men wenst te bereiken. Op basis van onze expertise bij dergelijke projecten om dit analytisch en vanuit de dataflows te benaderen, zijn we erg trots dat we erin geslaagd zijn om een generieke juridische structuur uit werken die de Vlaamse steden kunnen hanteren om een databroker platform uit te werken.” – Ingrid De Poorter 

Project details overzicht

De Groote – De Man leverde voor ‘Databroker CoT’:

 • Juridische haalbaarheidsanalyse databroker platform
 • Identificatie soorten data en databronnen
 • Identificatie en kwalificatie soorten dataverwerking en verwerkers
 • In kaart brengen organisatorische en technologische vereisten (juridisch)
 • Juridisch advies met basismodel voor huidige en toekomstige CoT projecten
 • Een tool om toekomstige databroker platformen meteen privacyproof op te zetten
 • Bijlage als generiek modeldraaiboek voor aanbesteding van databroker project, aanpasbaar op specifieke gemeente en opdracht

Over De Groote – De Man

De Groote – De Man is een innovatief advocatenkantoor, gevestigd in Gent, Brussel en Halle. Onze missie is om het recht als een hulpmiddel te gebruiken om mensen en ondernemingen futureproof te doen groeien. Daarbij zetten we in op pragmatische oplossingen en tools op maat van de onderneming en gebruiken we technologie waar het ons versterkt.

Onze afdeling Privacy & IT is gespecialiseerd in alle aspecten waar data, privacy en technologie elkaar kruisen. We hebben uitgebreide ervaring in projectondersteuning binnen sectoren als Media & Entertainment, overheid, Telecom, financiële instellingen enz. Wij helpen ondernemingen in binnen- en buitenland, van België tot in de VS en Hong Kong.

Advies van onze experts Privacy & IT?

Contact

Of bekijk hier ons aanbod in Privacy & IT

Privacy & IT expertises

 

Download deze use case

Wilt u deze use case downloaden in printbare pdf?

Download use case DGDM Databroker platform