Menu

Nieuwe verplichting voor de kindregeling

Sinds 8 april 2024 dient er in overeenkomsten met betrekking tot minderjarige kinderen verplicht melding gemaakt te worden op welke manier men heeft rekening gehouden met het belang van de kinderen.

Wanneer ouders beslissen om uit elkaar te gaan, dienen zij tot een regeling te komen over hun kinderen, meer bepaald omtrent het ouderlijk gezag, de domicilie, de verblijfsregeling, de vakantieregeling, de financiële regeling, enz.

De wetgever heeft, met de wet van 24 maart 2024, een nieuwe verplichte vermelding toegevoegd, waarbij de overeenkomst die betrekking heeft op minderjarige kinderen voortaan dient aan te geven op welke wijze rekening is gehouden met het belang van de kinderen. Deze wet trad in werking op 8 april 2024 en is zowel van toepassing op ouders die gehuwd waren, wettelijk of feitelijk samenwonend.

Het belang van het kind staat centraal.

De bedoeling van de wetgever is het belang van de kinderen centraal zetten in de bespreking van de ouders. Er is geen standaardclausule voorzien die verplicht moet opgenomen worden in de overeenkomst.

De ouders dienen zelf schriftelijk toe te lichten op welke wijze zij hebben rekening gehouden met het belang van hun kinderen, of zij met hun kinderen over de regeling gesproken hebben en hoe zij het belang van hun kinderen bepaald hebben.

Er kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de hobby’s van de kinderen, de nabijheid van de school of van familie, de leeftijd van de kinderen,…

Er is geen sanctie voorzien indien het belang van de kinderen niet vermeld wordt in de overeenkomst, maar de rechter zou kunnen weigeren om de overeenkomst te homologeren en een aanvulling in die zin kunnen bevelen.

Het is dus aan te raden om meteen in de overeenkomst op te nemen hoe men rekening heeft gehouden met de belangen van de kinderen.

Onze experts Familierecht en Familiaal Vermogensrecht staan u bij voor de opmaak van uw kindregeling.