Menu

Indien je geconfronteerd wordt met problemen binnen je huwelijk en je overweegt om te scheiden, dan kan je bij ons terecht.

De beslissing nemen om te scheiden is vaak een emotioneel zware beslissing.

Je zit daarnaast ook met veel vragen omtrent de gevolgen van de echtscheiding: “Kan ik mijn onroerend goed behouden?, moet ik onderhoudsgeld betalen aan mijn ex-partner?, welke regeling geldt er voor de kinderen?”

 

De verschillende opties en gevolgen van een scheiding.

Tijdens een eerste uitgebreide consultatie leggen we je de verschillende opties en mogelijkheden uit om je echtscheiding en de gevolgen ervan te regelen. De opties en mogelijkheden verschillen van geval tot geval. Er wordt bekeken of je al dan niet een huwelijkscontract liet opstellen, of er akten van onroerende goederen zijn opgemaakt, of je schenking/erfenissen hebt ontvangen tijdens het huwelijk,…

Wij vinden het belangrijk om je al op deze eerste consultatie juridisch goed te informeren en duidelijkheid te bieden, zodat je weet waar je recht op hebt.

 

Onze prioriteit is een minnelijke regeling.

Er wordt altijd eerst getracht tot een minnelijke regeling te komen. Zwaarwichtige discussies worden vermeden. Het is niet onze bedoeling om ruzie te maken, maar integendeel, constructief te trachten tot een oplossing te komen.

Buitengerechtelijke oplossingen zijn goedkoper en sneller en zijn dus te verkiezen boven een gerechtelijke procedure.

Jouw toekomstige ex-partner wordt door ons kantoor aangeschreven met de vraag om vrijblijvend te willen samenzitten, eventueel in het bijzijn van een door hem/haar gekozen advocaat. Op deze bijeenkomst worden de verzuchtingen en wensen van beide partijen op tafel gelegd en wordt bekeken hoe we samen tot een regeling kunnen komen die een goede deal is en waar beiden zich in kunnen vinden.

 

Procedure voor de familierechtbank.

Indien dit niet lukt, zullen wij de procedure opstarten voor de bevoegde familierechtbank. De procedure wordt ingeleid via een verzoekschrift of dagvaarding.

Jouw toekomstige ex-partner ontvangt hiervan een schrijven van de rechtbank met de melding dat hij/zij aanwezig dient te zijn op de inleidingszitting.

Ook op de inleidingszitting gaan wij nog steeds trachten tot een regeling te komen.

Indien het ook niet lukt om op de inleidingszitting een regeling te vinden, wordt de zaak doorverwezen naar de behandelingskamer. Er worden conclusies opgesteld, waarin ons standpunt gedetailleerd wordt neergeschreven en waaraan alle relevante bewijsstukken worden toegevoegd. Jouw zaak wordt vervolgens uitgebreid gepleit.

De echtscheiding wordt nadien uitgesproken en er wordt een notaris aangesteld voor de vereffening – verdeling.

 

Wij staan jou ook bij in de procedure vereffening – verdeling.

Onze experten Familierecht en Familiaal Vermogensrecht staan je tot slot ook bij in de procedure vereffening – verdeling, waarbij wordt bekeken wie het onroerend goed zal overnemen, welke zaken verdeeld moeten worden, of er vergoedingen moeten betaald of ontvangen worden van uw ex-partner,… Opnieuw trachten wij eerst en vooral tot een goede deal te komen, waarin beide partijen zich goed voelen.

Wij beschikken ook over een team Ondernemingsrecht, zodat ook vereffeningen verdelingen waarin vennootschappen betrokken zijn, bij ons kantoor behandeld worden.

Neem contact op met onze experten voor vragen omtrent je echtscheiding.

Wij staan je met raad en daad bij en zorgen voor een vlot verloop en snelle afhandeling.