Menu

In 2020 is de GBA merkbaar enkele versnellingen hoger geschakeld, en in 2021 blijven de beslissen elkaar voorlopig opvallend snel opvolgen. Aangezien de GBA over de bevoegdheid beschikt om, geval per geval, al dan niet over te gaan tot publicatie van een beslissing, zijn hieronder enkel gepubliceerde beslissingen opgenomen.

Loopt er een onderzoek van de GBA naar u? Lees hier wat u kan verwachten

Van elk van de sinds 2020 gepubliceerde beslissingen is hieronder een beknopte samenvatting terug te vinden. Die samenvatting bestaat steeds uit een korte beschrijving van de relevante feiten en meer bepaald de concrete verwerkingen die ter discussie stonden, de belangrijkste (potentiële) inbreuken die aan de orde waren en het concrete gevolg van de procedure voor de GBA.

Lees hieronder de beslissingen met korte uitleg of download het overzicht

Download tabel overzicht GDPR boetes

Alle beslissingen staan in chronologische volgorde, de meest recente bovenaan.

Klik op de titel om de beknopte uitleg te lezen.

Beslissingen GBA 2021

 • 15/3/2021: heroverweging beslissing na enquête ‘welbevinden’ bij minderjarige leerlingen via Smartschool

 • 12/2/2021: onderzoek naar telecomoperator Telenet BV na klacht klant

 • 9/2/2021: werknemer dient klacht in tegen werkgever na weigering inzage in o.a. personeelsdossier
 • 29/1/2021: Verstrekking van persoonlijke informatie aan derden zonder toestemming van de betrokkene
 • 28/1/2020: Verstrekking van persoonlijke informatie aan derden zonder toestemming van de betrokkene
 • 27/1/2021: Klacht na doorgifte persoonsgegevens door een organisatie aan partijen die aanbiedingen doen aan (aanstaande) moeders
 • 22/1/2021: Klacht voor toekennen persoonlijk telefoonnummer aan een derde
 • 13/1/2021: School verzendt een globale e-mail waarbij alle bestemmelingen zichtbaar zijn
 • 12/1/2021: Beheren van fanpagina op Facebook zonder toestemming van de betrokkene waar de pagina over gaat
 • 8/1/2021: Taal van de procedure - klacht tegen IAB Europe

 

Beslissingen GBA 2020: overzicht

 • 23/12/2020: Noodzakelijk maken van een Microsoft account voor het downloaden van een document bij de FOD Financiën

 • 23/12/2020: Beslissing na verschillende schendingen AVG - beginselen bij twee opeenvolgend optredende verwerkingsverantwoordelijken
 • 17/12/2020: Camerabewaking in een carwash

 • 24/11/2020: Klacht voor onrechtmatig filmen van openbare weg en privédomein van derden met bewakingscamera’s
 • 13/11/2020: Klachten tegen sociale huisvestingsmaatschappij voor inbreuk tegen van meerdere beginselen van gegevensverwerking
 • 09/11/2020: Klacht tegen een ziekenhuis voor verwerking van gegevens over vakbondslidmaatschap)
 • 30/10/2020: Online publicatie van beeldmateriaal met betrekking tot onroerend goed met bijhorend adres en naam van bewoner
 • 29/9/2020: Klacht wegens het niet sluiten van e-mailadres na beëindiging van functie
 • 22/9/2020: Klacht van individu tegen Google (verwijdering van links/recht op vergetelheid)
 • 8/9/2020: Klacht voor de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens na raadpleging in het Rijksregister door een instelling van openbaar nut
 • 1/9/2020: Klacht over versturen van e-mail met verkiezingspropaganda
 • 27/8/2020: Klacht wegens de vrijgave van een medisch verslag in het kader van een rechtsgeding

 • 30/7/2020: Klacht wegens publicatie persoonsgegevens in telefoongidsen en telefooninlichtingendiensten, nadat verwijderingsverzoek betrokkene
 • 29/7/2020: Klacht van x tegen y (recht van inzage bij de voormalige werkgever)
 • 28/7/2020: Klacht wegens verwerking van de persoonsgegevens kiezers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
 • 14/7/2020: Klacht van individu tegen Google (verwijdering van links/recht op vergetelheid)
 • 9/7/2020: Klacht omtrent camerabewaking in en om appartementsgebouw in mede-eigendom en aanduiding van de verwerkingsverantwoordelijke

 • 30/6/2020: Hergebruik van profielfoto beschikbaar op Facebook
 • 23/6/2020: Verwerking van de persoonsgegevens opgenomen in de Kruispuntbank van de voertuigen
 • 19/6/2020: Klacht voor onrechtmatige en onjuiste verwerking persoonsgegevens en inbreuken tegen rechten van betrokkene

 • 16/6/2020: Klacht van inidividu tegen de vzw Y
 • 8/6/2020: Klacht wegens enquête via Smartschool bij minderjarige leerlingen zonder toestemming van de ouders
 • 8/6/2020: Gemeente X vs. Y (gemeentebestand)
 • 8/6/2020: Klacht voor gebruik van een professioneel e-mailadres voor de correspondentie betreffende kosten voor alimentatie in het kader van een familiegeschil
 • 29/5/2020:Klacht wegens het toesturen van publiciteit door VZW
 • 14/5/2020: Gebrek aan rechtsgrond voor verwerkingen van persoonsgegevens door social media platform
 • 14/5/2020: Gebrek aan transparantie in de privacyverklaring van een verzekeringsmaatschappij.
 • 8/5/2020: Inbreuk in verband met persoonsgegevens en verplichting tot het (tijdig) sluiten van een verwerkersovereenkomst

 • 29/4/2020: Klacht tegen een gemeente over de raadpleging van een burgerfoto in het Rijksregister door een gemeentemedewerker
 • 28/4/2020: Inspectieverslag over verantwoordelijkheid bij gegevenslekken en positie functionaris gegevensbescherming
 • 28/4/2020: Klacht van twee klanten tegen hun bank naar aanleiding van hun verzoek om kennisgeving van alle persoonsgegevens die de bank over hen bezit.
 • 20/4/2020 : Klacht tegen een winkel over het gebruik van bewakingscamera's

 • 15/4/2020: Klacht tegen gemeente voor de verwerking van de persoonsgegevens van huurders via de belastingaangifte
 • 21/2/2020: Klacht van individu tegen twee voormalige werkgevers

Loopt er een procedure van de GBA tegen u?

Brief gekregen van de Inspectiedienst of al verwikkeld in een procedure met de Geschillenkamer?

Schakel de bijstand in van een advocaat met expertise ter zake! Onze advocaten Privacy & IT hebben ervaring in deze procedures en staan u bij graag bij.

Lees ook ‘Bijstand procedure GBA’