Menu

Welke factoren bepalen wat er gebeurt met mijn vennootschap als ik gaat scheiden?

Samenwerkingsverband

Als u en uw partner zakelijk samenwerken in de vennootschap, zullen jullie moeten beslissen hoe jullie het bedrijf zullen verdelen of of jullie het zullen verkopen. In dit geval is het van groot belang om goed na te denken over de verdeling en te overwegen of jullie zakelijke verhouding zal blijven bestaan na de scheiding.

Eigendomsverdeling

Als één van de partners de enige eigenaar van de vennootschap is, zal de andere partner geen aanspraak kunnen maken op de vennootschap. Het is in dit geval belangrijk om te beseffen dat de eigenaar de enige persoon is die beslissingen kan nemen over de vennootschap en dat de andere partner geen zeggenschap zal hebben.

Opgelet ! Het is niet omdat de andere partner geen zeggenschap heeft over de vennootschap, dat deze geen recht kan hebben op een deel van de waarde van de vennootschap.

Huwelijkscontract

Als u een huwelijkscontract heeft opgesteld, kan daarin staan hoe jullie het bezit van de vennootschap moeten verdelen bij een scheiding. Het is belangrijk om dit contract te bekijken en te overwegen of deze voldoende duidelijkheid bieden over de verdeling van de vennootschap.

Hoe weet ik of mijn ex partner recht heeft op een deel van de waarde van mijn vennootschap?

Om deze vraag te beantwoorden moet er in eerste instantie worden nagegaan tot welk vermogen de vennootschap behoort.

In België kennen we drie categorieën vermogen bij gehuwden: het eigen vermogen van de ene partner, het eigen vermogen van de andere partner én / of het gemeenschappelijk vermogen.

Welke vermogens er zijn in jullie huwelijk, hangt af van het huwelijksstelsel.

De regel is : Indien je geen huwelijkscontract hebt gesloten, dan ben je gehuwd onder het wettelijk stelsel en zijn alle 3 vermogens aanwezig.

Indien je een huwelijkscontract hebt getekend, kan het zijn dat je hebt gekozen om niet te werken met een gemeenschappelijk vermogen en zijn er dus enkel de eigen vermogens van de partners. Dit is het geval als je een contract hebt met scheiding van goederen. Als je in deze situatie toch samen een vennootschap hebt opgericht, dan spreekt men over een onverdeeldheid.

Of een vennootschap tot het eigen of gemeenschappelijk vermogen behoort, is afhankelijk van verschillende factoren.

Het eigen vermogen bestaat uit bezittingen en schulden die door één echtgenoot zijn verkregen vóór het huwelijk, of uit erfenissen en schenkingen die specifiek aan één echtgenoot zijn toegekend. Een vennootschap die door één echtgenoot is opgericht voor het huwelijk, valt hieronder en behoort dus tot het eigen vermogen van die echtgenoot.

Het gemeenschappelijk vermogen daarentegen omvat bezittingen en schulden die door beide echtgenoten zijn verkregen tijdens het huwelijk, of door één echtgenoot met gebruikmaking van geld uit het gezamenlijk vermogen. Een vennootschap die is opgericht tijdens het huwelijk, valt hieronder en behoort dus tot het gemeenschappelijk vermogen van de gehuwden.

Wat als de vennootschap tot het gemeenschappelijk vermogen behoort?

Indien de vennootschap tot een gemeenschappelijk vermogen behoort, dan heeft uw (ex)partner recht op een deel van de waarde van de vennootschap bij een echtscheiding.

Ook indien uw partner geen aandeelhouder is, heeft deze recht op een deel van de waarde.

In het algemeen geldt dat de verdeling van een vennootschap complex kan zijn en dat het belangrijk is om een specialist in de arm te nemen die u kan helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Een advocaat met expertise op dit gebied zal u kunnen begeleiden bij het nemen van de juiste beslissingen voor uw specifieke situatie.

Bij De Groote – De Man heeft u zowel een gespecialiseerd team familierecht als een ervaren team ondernemingsrecht ter beschikking om u te begeleiden bij zowel uw echtscheiding als bij de afhandeling van de zaken van uw vennootschap.