Menu

Vorderingen op grond van bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid van oprichters en bestuurders van vennootschappen is een zwaar onderschatte verantwoordelijkheid. Zo kan de oprichter van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als zijn vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting failliet gaat.

Een bestuurder heeft niet alleen rechten maar ook een aanzienlijk aantal verplichtingen.  De met deze plichten gepaard gaande aansprakelijkheden gelden vaak zowel intern (ten aanzien van de onderneming) als extern (ten aanzien van derden), en geven kunnen aanleiding geven tot allerhande gerechtelijke procedures.

Het niet tijdig neerleggen van een jaarrekening kan tevens gebruikt worden om bestuurdersaansprakelijkheid in te roepen. Leveranciers kunnen dit gebruiken om voorbij de vennootschap te stappen en u persoonlijk aan te spreken.

Tegenwoordig worden bestuurders van vennootschappen meer en meer aangesproken door andere stakeholders van het bedrijf.

Banken en verzekeringen

Wij staan u bij op alle vlakken in dit proces dankzij een gedegen juridische kennis. In het bijzonder als het gaat over aansprakelijkheden van bestuurders in banken of verzekeringsmaatschappijen beschikken wij over een zeer ruime kennis. Ter verduidelijking verwijzen wij naar een van onze artikelen terzake.

In nauwe samenwerking met onze strafrecht specialisten kunnen wij u op alle vlakken van het proces ondersteunen.

Neem contact met ons op zodat we kunnen nagaan:

– hoe we uw privévermogen zoveel mogelijk kunnen beschermen

– welke rechten en plichten u hebt

– welke wetten en rechtspraak in uw voordeel kunnen spelen

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Wenst u verdere informatie?

Contacteer ons telefonisch of per mail voor een afspraak.

Contacteer ons