Menu

Worden binnen uw onderneming originele werken gecreëerd, door uzelf en/of uw werknemers? Van zodra er sprake is van werken met auteursrecht kunt u profiteren van een voordelige fiscale regeling.

Auteursrechten fiscaal optimaliseren via vergoeding

Wie originele creaties maakt binnen uw bedrijf zal de auteursrechten hierop overdragen aan de onderneming. In ruil daarvoor krijgt de persoon in kwestie een ‘auteursrechtvergoeding’. Op deze vergoeding kunt u als onderneming een belastingvoordeel krijgen.

Wat is het belastingvoordeel voor vergoeding auteursrechten?  Tot een (jaarlijks) geïndexeerd maximumbedrag krijgt u een gunsttarief van 15% roerende voorheffing en dit na aftrek van een aantrekkelijk kostenforfait.

Kunt u meteen profiteren van belastingvoordeel op auteursrechten?

Ja, in principe kan een onderneming op eigen initiatief gebruik maken van deze gunstige regeling. Er is wel een kanttekening, want de fiscale administratie is bijzonder strikt in z’n aanpak. Met mogelijke vervelende naheffingen tot gevolg.

Daarom raden wij aan op voorhand een ruling aan te vragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën. Om deze ruling aan te vragen doet u best beroep op een expert die u doorheen het proces loodst en de kans op slagen aanzienlijk verhoogt.

Hoe helpen wij concreet?

1. Analyse van de fiscale mogelijkheden

We onderzoeken of en in welke mate er activiteiten binnen uw onderneming in aanmerking kunnen komen voor het fiscaal gunsttarief voor auteursrechten.

2. Aanvraag officiële ruling of brief fiscus

Wij begeleiden u bij de prefiling-aanvraag en de rulingaanvraag bij de Dienst Voorafgaande Beslissing.

Hierbij nemen wij de procedure voor u uit handen, zodat u zich hierover geen zorgen moet maken. Uiteraard  houden we u tijdens de volledige procedure op de hoogte, tot aan de uiteindelijke beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen.

Als u geen ruling wenst aan te vragen, maken we voor u een advies op bestemd voor de fiscus. Daarmee kunt u ingeval van een controle de keuze voor de uitkering als auteursrechtvergoeding (zonder ruling) binnen uw onderneming verantwoorden.

Aanpassen huidige arbeids- en/of samenwerkingsovereenkomsten

Wij passen uw huidige arbeids- en/of samenwerkingsovereenkomsten aan zodat de  auteursrechtenvergoeding en overdracht van auteursrechten (of licentie) correct en volledig genoeg zijn opgenomen.

Hoelang duurt het om auteursrechten fiscaal te optimaliseren?

Als u kiest om te werken via een officiële ruling moet u rekening houden met een doorlooptijd van 3 maanden tot 1 jaar.

De duurtijd is namelijk afhankelijk van de snelheid waarbij de Dienst Voorafgaande Beslissing de aanvraag kan behandelen.

Hoeveel kost het?

De prijs varieert in functie van de grootte van uw onderneming en of u al dan niet opteert voor een officiële rulingaanvraag.

De totale kostprijs voor het proces met ruling zal daarom variëren tussen 5.000 en 10.000 euro (ex BTW en kosten).

Zonder ruling varieert de prijs tussen 2.500 en 5.000 euro (ex BTW en kosten).

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Auteursrechten fiscaal optimaliseren?

Vraag het vandaag nog aan ons team en wij gaan er meteen mee aan de slag!

Contacteer ons