Menu

Waarom start de Gegevensbeschermingsautoriteit een procedure?

Meestal start de procedure bij de GBA naar aanleiding van een klacht van iemand die meent u zijn/haar persoonsgegevens op een onjuiste manier verwerkt (bv. uw klant, medewerker of zakenpartner).

De GBA kan ook zonder klacht op eigen initiatief een onderzoek instellen naar de gegevensverwerkingen binnen uw organisatie.

 

Wat doet de Inspectiedienst van de GBA?

Het onderzoek van de Inspectiedienst is de eerste fase in de procedure.

De Inspectiedienst van de GBA voert in deze fase een onderzoek uit naar aanleiding van de specifieke klacht of vermeende inbreuk. Na afloop van het onderzoek bezorgt de dienst een verslag aan de Geschillenkamer.

In dat verslag oordeelt de Inspectiedienst of er volgens hen effectief sprake is van een inbreuk. Als dat het geval is, wordt de zaak doorverwezen naar de ‘Geschillenkamer’ en start de volgende fase: een ‘procedure ten gronde’, met mogelijke sanctionering.

 

Hoe verloopt de procedure voor de Geschillenkamer?

De procedure voor de Geschillenkamer lijkt sterk op een gerechtelijke procedure.

  • Beide partijen brengen hun argumenten naar voren. U zal zich dus moeten verdedigen tegen de klacht(en) en de vaststellingen van de Inspectiedienst van de GBA.
  • Daarna volgt – als u dit verzoekt- nog een hoorzitting.
  • Vervolgens analyseert de Geschillenkamer het dossier grondig en neemt ze een beslissing.

 

Wat zijn de gevolgen van een procedure voor de Geschillenkamer?

Aan een beslissing van de Geschillenkamer kunnen sancties, verboden en/of bevelen gekoppeld zijn.

De geldboetes zijn niet min. Voor ondernemingen is het wettelijke maximumboete is 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet , naargelang welk cijfer het hoogst is.

Let op, het hoeft niet altijd zover te komen: ook (gedeeltelijke) seponering en buitenvervolgingsstelling behoren tot de mogelijkheden!

 

Laat u bijstaan door experts in privacy

De Geschillenkamer hecht veel belang aan een goede medewerking. De privacyregelgeving is zeer technisch en complex. Bovendien past de inspectiedienst van de GBA deze uiterst strikt toe.

Wij raden dan ook sterk aan om hiervoor een beroep te doen op onze bijstand, zodat wij uw kansen op een (zware) sanctie kunnen minimaliseren.

Ook in de fase waarbij de Inspectiedienst onderzoek doet, roept u best al ons advies in. De GBA hecht immers ook in de inspectiefase veel belang aan medewerking. Een vlotte samenwerking van bij de start kan een belangrijke impact hebben op het verdere verloop van de procedure.

 

Hoe helpen wij u concreet?

Onze privacy experts hebben al veel ervaring in bijstand bij procedures voor de GBA. Wij kennen het verloop van de procedure, de valkuilen, mogelijke alternatieve oplossingen en elementen die een verschil kunnen maken.

Wij staan u bij tijdens de procedure voor de Geschillenkamer, maar ook in de fase die hieraan voorafgaat. Daar kunnen we bijvoorbeeld eerst proberen te bemiddeling met de klager.

Onze bijstand bestaat uit:

  • antwoorden en verweer ten aanzien van de GBA,
  • advies over de verwerking die ter discussie staat,
  • ondersteuning om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen en te vermijden.

 

Helder advies en expertise

Laat een procedure voor de GBA niet aanslepen. Roep het advies is van onze advocaten Privacy, zij staan u daadkrachtig bij met helder advies, kennis van zaken en concrete oplossingen.

 

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Contacteer onze afdeling Privacy

Heeft u een brief gekregen van de Inspectiedienst of bent u al verwikkeld in een procedure voor de GBA? Schakel zo snel mogelijk het advies in van onze advocaten. Neem met ons contact op en wij gaan meteen met u aan de slag.

Contacteer team Privacy & IT