Menu

De meest eenvoudige manier om uit de echt te scheiden

Een echtscheiding onderlinge toestemming, kortweg EOT, is de meest menselijke manier om uit de echt te scheiden.

Als er sprake is van echtelijke moeilijkheden gaan wij steeds na of een EOT tot de mogelijkheden behoort. Lukt dit niet dan moeten we naar een andere procedure overstappen.

Voorwaarden echtscheiding onderlinge toestemming

Essentieel om tot een EOT te komen is dat er een integraal akkoord is tussen de partijen. Dit wil zeggen dat er over zowel de kinderen, de goederen en jullie onderlinge relaties een overeenkomst dient te zijn.

Om dit te bekomen dient er vaak door beide partijen water bij de wijn gedaan te worden. Vaak kan dankzij de bijstand van bijvoorbeeld een advocaat in de onderhandeling voorafgaand aan het sluiten van een EOT er bemiddeld worden om dit akkoord tot stand te brengen.

Waar water bij de wijn doen wil zeggen toegevingen doen, zorgen wij dat u zeer goed weet wat uw rechten zijn en wat de alternatieven zijn zo er geen akkoord is. Op die manier kan u perfect de afweging doen van wat u wel en niet wenst toe te geven om tot een akkoord te komen.

Uw advocaat bij EOT

Samen met u bespreken we wat de mogelijkheden zijn om uit de echt te scheiden. We bekijken alle bestanddelen van een mogelijke overeenkomst, goederenovereenkomst, overeenkomst over de kinderen en zo nodig zelfs over uw huisdieren. We komen tot twee maal toe samen met de tegenpartij om te onderhandelen en stellen voor u alle documenten op.

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Wil je de mogelijkheden bespreken?

Contacteer ons voor een afspraak. Op heel korte termijn plannen we een samenkomst in.

Contacteer ons