Menu

Een GDPR audit is de ideale manier om te weten waar uw onderneming al staat met de implementatie van GDPR, welke mogelijke risico’s uw activiteiten inhouden, waar u specifiek moet op letten.

 

GDPR compliant zijn?

Het betekent transparantie over hoe uw bedrijf omgaat met de verwerking van persoonsgegevens, het gaat om de nodige  beveiligingsmaatregelen implementeren, zowel technisch als organisatorisch.  Maar het gaat ook om de vereiste policies opmaken en uw medewerkers bewust maken van hoe ze moeten omgaan met persoonsgegevens.

 

Sancties

Het niet-naleven van de GDPR regelgeving verhoogt het risico op zware sancties naar aanleiding van een klacht of volgend op een inspectie door de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit).  U doet er als ondernemer dus goed aan om dit risico ernstig te nemen en een beroep te doen op onze expertise.

 

Hoe verloopt een GDPR audit?

Tijdens het kennismakingsgesprek overlopen wij samen met u het volledige bedrijfsproces.

Vervolgens vragen wij u om de GDPR Audit checklist zo goed mogelijk in te vullen, waarna we eventuele aanvullende informatie en documenten opvragen.

Aan de hand van al deze informatie maken wij het audit rapport op en koppelen wij hieraan meteen een actieplan. Zowel in het auditrapport als in het eraan gekoppelde actieplan geven wij duidelijk de verschillende actiepunten en hun prioriteit aan, zodat u perfect weet aan welke acties u prioriteit dient te geven.

Ten slotte lichten wij het GDPR audit rapport in detail toe.

 

Kostprijs

De kostprijs van dit traject hangt af van diverse factoren en kan variëren naargelang de sector, de complexiteit van de bedrijfsprocessen, de aard en hoeveelheid (persoons)gegevens binnen de onderneming, enz. Over het algemeen kunnen wij u vrij snel na het eerste kennismakingsgesprek een gerichte kostprijs, desgevallend opgedeeld per fase, meedelen.

 

Wat na de GDPR audit?

DGDM heeft veel ervaring inzake het uitvoeren van een GDPR audit, maar eveneens inzake de implementatie van GDPR.

U kan ervoor opteren om na het audit rapport eveneens een beroep te doen op onze experten voor de opmaak van de nodige documenten en de implementatie ervan binnen uw onderneming.

Variabele prijs Meer info over onze prijzen