Menu

UBO?

De term UBO staat voor ultimate beneficial owner ofwel ‘uiteindelijke begunstigde van een vennootschap’. Volgens de basisregel is dat iemand die (on) rechtstreeks eigenaar is van meer dan 25% van de aandelen of stemrechten van de vennootschap.

Bij vzw’s en stichtingen gaat het in principe over de leden van de raad van bestuur.

Belangrijk: UBO’s zijn steeds natuurlijke personen. Dat zorgt ervoor dat het, bijvoorbeeld bij groepsstructuren, gecompliceerd kan worden om die persoon te identificeren.

Wat houdt UBO-registratie in?

Eens het duidelijk is wie UBO is, moet de vennootschap een aantal gegevens van die persoon (of personen) registeren.

Dat zijn o.a.:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Verblijfsadres
 • Nationaliteit
 • De omvang van diens belangen
 • Bewijsmateriaal van al het bovenstaande

Afhankelijk van het type (vennootschap, vzw of stichting) worden al dan niet nog bijkomende gegevens gevraagd.

Deze gegevens moeten elk jaar opnieuw bevestigd worden. Bovendien moeten wijzigingen van UBO-gegevens binnen de maand aangepast worden in het UBO-register.

Hoe moet de registratie gebeuren?

De registratie in het UBO-register gebeurt online via www.myminfinpro.be.
Dat kan u als vennootschap zelf doen of overlaten aan een derde partij die u hiervoor een volmacht geeft.

Bij de registratie van uw UBO’s moet u documenten bijvoegen waaruit blijkt dat de informatie betreffende de identiteit van de UBO’s en de aard en de omvang van hun belang adequaat, nauwkeurig en actueel is. Voor buitenlandse bewijsstukken gelden specifieke regels.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen in eerste instantie adviseren en begeleiden bij het aanduiden van de UBO(‘s) binnen uw vennootschap. Zo weet u zeker wie u moet registeren en welke informatie u daarvoor moet verzamelen.

De registratie zelf kunnen onze experts ook voor u doen. U kan ons als derde partij een volmacht geven om de inschrijving voor uw vennootschap te voltooien.

Die volmacht blijft overigens geldig in de toekomst, waardoor wij desgewenst ook de jaarlijkse bevestiging en/of wijzigingen efficiënt voor u kunnen doorvoeren.

Prijs

 • Eenmalige UBO-registratie voor max. 3 UBO’s: € 200,00 (excl. btw)
 • Eenmalige registratie vanaf 4e UBO: + € 75,00 (excl. btw) voor elke bijkomende UBO
 • Jaarlijkse bevestiging in het register: € 100,00 (excl. btw)
 • Wijziging aan de gegevens in het register: € 100, 00 (excl. btw)
 • Advies en begeleiding bij identificatie van uw UBO’s: prijs op aanvraag

 

Op vraag kunnen wij een voordracht of seminarie geven over de antiwitwasgeving, of UBO-registratie in het bijzonder.

€ 200,00 Meer info over onze prijzen

Geïnteresseerd?

Heeft u vragen of wenst u beroep te doen op onze hulp bij uw UBO-registratie?

Contacteer ons