Menu

Het kind van uw partner adopteren.

U wenst over te gaan tot de adoptie van een of meerdere (minderjarige of meerderjarige) kinderen van uw partner? Wij gaan voor u na of dit juridisch mogelijk is.

In eerste instantie gaan wij met u samen zitten fysiek of online, om goed uw individuele situatie te kunnen inschatten.

Indien er geen beletselen zijn en wanneer er aan alle wettelijke voorwaarden voor een adoptie is voldaan, starten wij met de opmaak van een verzoekschrift.

In dit verzoekschrift ligt de focus vooral op het uiteenzetten van uw “verhaal” zodat de rechter meteen een duidelijk beeld heeft van de omstandigheden (hoe lang kent u uw pluskind al, waarom wenst u te adopteren, hoe is de band met uw pluskind,…). Daarnaast worden alle wettelijke voorwaarden in het verzoekschrift uitgewerkt en afgetoetst in uw specifieke situatie.

Na het indienen van het verzoekschrift, volgen wij uw dossier op de voet op. Zo gaan wij het advies dat het Openbaar Ministerie geeft over de adoptie inkijken ter griffie en verdedigingen wij hier op indien nodig. Het is ook mogelijk dat de biologische ouder niet akkoord gaat met de adoptie en hij/zij dit standpunt op papier zet. Ook in dit geval voorzien wij hierop de nodige bijstand en verdediging.

Na het vooronderzoek zal uw zaak voorkomen op de familierechtbank.

Uiteraard staan wij u bij tijdens de zitting op de rechtbank en lichten wij uw dossier mondeling toe. Wij staan u op deze zitting bij met raad en daad.

Na de zitting volgen wij het dossier verder op tot wanneer alles is gewijzigd in de registers van de burgerlijke stand en de uiteindelijke “akte van adoptie” wordt opgemaakt door de gemeente/stad.

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Ik wil een kind van mijn partner adopteren

Contacteer ons en wij bespreken samen met u de verschillende mogelijkheden om een kind te adopteren.

Contacteer ons