Menu

Het kind van uw partner adopteren.

U wenst over te gaan tot adoptie van een of meerdere kinderen van uw partner, dan gaan wij voor u na of dit juridisch kan.

Indien er geen beletselen zijn en aan alle voorwaarden is voldaan, maken wij een verzoekschrift op met oa de motivering waarom u wenst te adopteren. Wij volgen het advies van het Openbaar Ministerie op en repliceren indien nodig. We volgen op tot wanneer alles is gewijzigd in de registers van de burgerlijke stand.


Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Ik wil een kind van mijn partner adopteren

Contacteer ons en wij bespreken samen met u de verschillende mogelijkheden om een kind te adopteren.

Contacteer ons