Menu

De gemaakte afspraken vastleggen in een vonnis.

Wil je een kindregeling uitwerken?

Samen met u nemen we de reeds gemaakte afspraken door en geven we suggesties van wat er eventueel nog verder moet worden uitgewerkt.

Wij bekijken of alles juridisch correct is en geven tips om de regeling perfect op uw maat te maken (bv. betreffende het fiscaal voordeel, de vakantieregeling,…).

De overeenkomst wordt door ons opgemaakt en met een begeleidend verzoekschrift neergelegd ter griffie zodat de Familierechtbank uw regeling in een vonnis kan homologeren.

De kostprijs van de Rechtbank zit in de prijs inbegrepen. Indien verder moet worden onderhandeld en meer dan 2 samenkomsten nodig zijn, wordt er aan het vaste uurtarief gewerkt.

Variabele prijs Meer info over onze prijzen

Wenst u zekerheid omtrent uw regeling?

Maak telefonisch of via Whatsapp een afspraak en wij zorgen er voor dat de regeling voor uw kinderen zo snel als mogelijk vastligt in een vonnis.

Contacteer ons