Menu

Faire des erreurs est humain.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan een fout (bv. een tikfout in uw naam, foute geboortedatum of huwelijksdatum,…) in uw akte zelf verbeteren indien hij daarvoor de goedkeuring krijgt van de procureur des konings. Wij maken voor u het verzoekschrift op en leggen dit samen met de noodzakelijke stukken neer ter griffie van de Familierechtbank.

Vertaalkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. De kosten van de rechtbank wel.

€1250 Plus d'informations sur nos prix

Je veux une rectification de mon acte d'état civil

Contactez notre bureau et nous fixerons rapidement un rendez-vous pour vérifier avec vous si toutes les conditions sont remplies.

Contactez-nous