Menu

Betalingstermijnen tegenover KMO’s kunnen vanaf eind april 2020 niet meer dan 90 dagen bedragen. KMO’s die een overeenkomst sluiten met een grote onderneming botsen nu vaak op zeer lange betalingstermijnen. Het gevolg daarvan is dat er bij de KMO cashflow problemen kunnen ontstaan met mogelijk zware financiële gevolgen. Om deze ondernemingen hier beter tegen te beschermen, treedt op 29 april een wet in werking die de betaaltermijn tegenover KMO’s beperkt tot maximaal 90 dagen.

Betalingstermijn opgelegd door grotere bedrijven

Officieel is en blijft de betaaltermijn voor een factuur 30 dagen. Het is echter wettelijk mogelijk om daar in onderlinge overeenkomst van af te wijken. Dat is iets wat veel grote ondernemingen willen doen, omdat dit voor hen voordeliger is.

Vandaag gebeurt het regelmatig dat grotere bedrijven hun machtspositie tegenover KMO’s misbruiken door hen buitensporig lange betaaltermijnen te vragen, soms tot meer dan 120 dagen. De KMO in kwestie ziet zich dan vaak genoodzaakt om die voorgestelde betalingstermijn te aanvaarden, omdat ze anders de kans op een samenwerking met een grote speler mislopen.

Dat is niet in hun voordeel, want voor de liquiditeit van een KMO kan zo’n lange termijn desastreuze gevolgen hebben. Zij moeten immers maanden op hun geld wachten, maar hebben intussen zelf facturen en BTW-bijdrages te betalen op maandelijkse basis.

Bovendien blijkt uit studies dat 65% van de KMO’s problemen ondervindt met laattijdige betalingen van grote bedrijven.

Lees hier meer over de resultaten van Graydon en UNIZO.

Betalingstermijn van 60 + 30 dagen

Vanaf 29 april mag de maximumtermijn van een KMO-factuur niet meer dan 60 dagen bedragen. Daar mag een mogelijke verificatieperiode bijkomen van maximaal 30 dagen. Alles samen bedraagt de betaaltermijn dus nog maximaal 90 dagen. Wanneer die periode verstreken is, kan de KMO stappen ondernemen om de factuur in te vorderen.

Enkel geldig voor overeenkomsten met grote bedrijven

De nieuwe maatregel geldt enkel voor overeenkomsten tussen grote bedrijven en KMO’s. Dat wil zeggen dat KMO’s onderling wel nog de mogelijkheid hebben om langere betaaltermijnen af te spreken. Let op, wij raden aan om niet, of zo weinig mogelijk, af te wijken van standaard betaaltermijnen.

De maatregel geldt ook niet voor overeenkomsten tussen overheidsinstanties en KMO’s. Daar is een langere betalingstermijn dus ook na april 2020 nog mogelijk.

Wanneer spreken we van een groot bedrijf?

Als een onderneming voldoet aan minstens 2 van onderstaande drempels, kwalificeert het als een groot bedrijf:

  • +50 werknemers op jaarbasis;
  • + 9 miljoen euro in jaaromzet (exclusief btw);
  • een balanstotaal hoger dan 4,5 miljoen euro.

Ga je als KMO een overeenkomst aan met een bedrijf dat aan minstens twee van deze criteria voldoet, weet dan dat er geen langere betalingstermijn dan 90 dagen kan gelden. Doet de overeenkomst dit toch, dan is zij niet afdwingbaar. Wanneer de 90 dagen verstreken zijn, kan je dus stappen ondernemen om je factuur in te vorderen.

Vragen over je betalingstermijn of onbetaalde facturen?

Blijf je zitten met een onbetaalde factuur? Als het gaat om een onbetwiste factuur, kan je deze voordelig en snel invorderen via www.unpaid.be.

Heb je echter een betwisting ontvangen dan kan je bij onze experts terecht voor advies en begeleiding. Wij bekijken samen met u de meest efficiënte opties.

Ga naar invordering facturen