Menu

Buitengewone kosten voor de kinderen moeten verdeeld worden tussen gescheiden ouders. Maar wat telt als een buitengewone kost en wat niet? Een ziekenhuisbezoek, een laptop, een Xbox, een gitaar? De discussies tussen gescheiden ouders zijn soms eindeloos. Wij geven tips om samen een regeling uit te werken met daarin klaar en duidelijk wie welke financiële bijdrages levert.

TIP 1: terminologie is alles

Om discussies achteraf te vermijden is het belangrijk dat je de juiste begrippen gebruikt! Er bestaan verblijfsgebonden kosten, verblijfsoverstijgende kosten en buitengewone kosten. Zorg dat je deze niet verkeerd of door elkaar gebruikt.

Verblijfsgebonden kosten zijn rechtstreeks verbonden aan het verblijf bij de ouder. Dit zijn kosten die elke ouder apart betaalt tijdens de periode dat de kinderen bij hem of haar verblijven. Ze staan dus direct in verhouding tot de verblijfsregeling.
bv. huisvesting, energie (verwarming, warm water), eten en hygiëne en lichaamsverzorging (shampoo, tandpasta, enz).

Verblijfsoverstijgende kosten staan los van de verblijfsregeling. Dit zijn bijvoorbeeld kleding, schoenen, gezondheidszorg, vervoer, communicatie, cultuur en ontspanning. Ook kosten voor kinderopvang en onderwijs zijn verblijfsoverstijgend!

Zowel de verblijfsgebonden als verblijfsoverstijgende kosten worden aanzien als gewone kosten. De wet omschrijft deze als alle gebruikelijke kosten die te maken hebben met het dagelijkse onderhoud van het kind. (art. 203 bis § 3, 1° B.W.)

Daartegenover staan de buitengewone kosten. Dit zijn uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die gemaakt moeten worden bij toevallige of uitzonderlijke gebeurtenissen. Deze kosten vallen dus buiten het dagelijkse onderhoud van het kind. (art. 203 bis § 3, 2° B.W.)

TIP 2: Definieer heel goed hoeveel elk ouder bijdraagt voor buitengewone kosten

Wat is het verschil tussen verblijfsoverstijgende en buitengewone kosten?

Dat is vaak het discussiepunt: telt een kost als een verblijfsoverstijgende (en dus gewone) kost of als een buitengewone kost?

De verblijfsoverstijgende kosten worden meestal alleen gedragen door de ouder bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn. Dat is dan meestal ook de ouder is die een onderhoudsbijdrage (alimentatie) voor het kind ontvangt. Dat komt omdat de andere ouder, die dus minder gewone kosten heeft, dit moet compenseren. Zo blijft er toch ergens een gelijkheid tussen beide ouders voor hoeveel elk betaalt.

Een buitengewone kost moet verdeeld worden tussen beide ouders en komt bovenop de alimentatie en gewone kosten.


Een duidelijke verdeling van hoeveel elke ouder moet bijdragen aan de buitengewone kosten is essentieel!

 TIP 3: Gebruik de wettelijke lijst met buitengewone kosten

Sinds 2 mei 2019 bestaat er een officiele lijst met alles wat als buitengewone kost telt. Als jullie tot een overeenkomst willen komen, baseer je dan op deze wettelijke lijst met wat buitengewone kosten zijn:

Deze kan je hieronder downloaden:

De Groote – De Man_Standaardclausule buitengewone kosten (word-versie)

Voorbeelden

Kosten kinderopvang tot en met 3 jaar:

Gedaan met de discussie over of de crèche nu inbegrepen zit in de alimentatie of niet. Kinderopvang voor kinderen tot en met 3 jaar is een buitengewone kost en valt dus niet onder de standaard alimentatie. Het is opvallend dat deze kost werd opgenomen in de officiële lijst, want dit was niet zo in het oorspronkelijke voorstel. Hiermee erkent de wet dus officieel de grote kost die opvang is voor jonge gezinnen.

Medische en paramedische kosten:

kind ziekenhuis

 • behandelingen door artsen-specialisten en de medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en de verzorging die zij voorschrijven
 • de kosten van heelkundige ingrepen, van hospitalisatie en de specifieke behandelingen die daarop volgen
 • paramedische kosten en hulpmiddelen. Bijvoorbeeld orthodontie, logopedie, oftalmologie, psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie, prothesen en apparaten zoals een bril, beugel, lenzen, orthopedische zolen en schoenen, hoorapparaten, rolstoel.
 • de jaarlijkse premie van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering die de ouders of één van hen moeten betalen. De premie moet betrekking hebben op de kinderen.

Alles hierboven telt ook alleen maar:

a) als deze zorg voorgeschreven is door een bevoegde arts of door een bevoegde instantie

b) na aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds, van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering.

Dat wil zeggen dat gewone bezoeken aan huisarts en tandarts en de aankoop van geneesmiddelen die zij voorschrijven, niet tellen als een buitengewone kost.

Kosten verbonden aan onderwijs:

 • meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar (bijvoorbeeld: ski-, zee- en bosklassen, school- en studiereizen, stages)
 • noodzakelijk, gespecialiseerd, duur studiemateriaal en/of schoolkledij die vermeld staan op een lijst die de onderwijsinstelling aflevert
 • het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en/of bijzondere opleidingen, alsook niet gesubsidieerd onderwijs
 • de aankoop van ICT- apparatuur en printers met de softwareprogramma’s die voor de studie noodzakelijk zijn
 • de eventuele bijlessen die het kind moet volgen om in zijn schooljaar te slagen
 • bijkomende specifieke kosten verbonden aan een buitenlands studieprogramma (bijvoorbeeld zoals Erasmus of een uitwisselingsproject)

Ook hier mag de verdeling alleen gebeuren ná aftrek van eventuele studietoelagen en andere studiebeurzen voor hoge onderwijs. Daarvan moeten de bewijsstukken bij de afrekening worden gevoegd.

Kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing van het kind:

 • lidgeld, basisbenodigdheden en kosten voor kampen en stages in het kader van culturele, sportieve of artistieke activiteiten (bijvoorbeeld zoals een sportclub, jeugdvereniging, muziekvereniging, taal- en sportkampen, kampen van jeugdbeweging en sportstages, lessen voor beeldende kunst, muziek, woord en dans)
 • geld voor het theoretisch examen voor een rijbewijs (tenzij dit gratis op de school kan behaald worden). Kosten van de rijschool en – na overleg – het geld voor het praktisch rijexamen

Andere belangrijke kosten

Jullie kunnen ook uiteraard altijd afwijken van de opsomming hierboven en er bijvoorbeeld nog andere kosten aan toevoegen (vb. kosten van de kapper van het kind). Zolang jullie hier beiden mee akkoord gaan en dit zo ook duidelijk noteren, kan dit perfect.

TIP 4: vraag raad aan je advocaat

Zijn jullie samen al tot een overeenkomst gekomen, maar staat deze nog niet op papier? Dan kunnen wij zorgen dat dit officieel wordt vastgelegd. Daarnaast kunnen wij ook nog concreet advies geven bij het opstellen of finetunen van een goede overeenkomst.

Klik hieronder voor meer info:

Vastleggen kindregeling

Stel ons je vraag via het contactformulier

Of boek rechtstreeks een telefonische consultatie van 30 min. met onze expert

Calendly.initBadgeWidget({ url: ‘https://calendly.com/ellen-moreau-1/telefonische-consultatie-1’, text: ‘Boek rechtstreeks een telefonische consultatie van 30 min. met onze expert’, color: ‘#285ff0’, textColor: ‘#ffffff’, branding: true });