Menu

Jouw onderneming failliet verklaren? Dit moet je weten

Is een gerechtelijke reorganisatie voor jou geen oplossing? Dan is de volgende stap het faillissement aanvragen. We geven je hier een houvast voor je eraan begint.

Voorwaarden voor failliet

Jouw bedrijf kan pas failliet verklaard worden als aan elk van de deze drie voorwaarden is voldaan:

 1. Je bedrijf is een ‘onderneming’.
  Daaronder verstaan we:
 • Een natuurlijk persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent. Hieronder vallen ook mensen met een vrij beroep en de bestuurder van een vennootschap.
 • Een rechtspersoon: een vennootschap, stichting, vzw of ivzw. De publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals de federale staat, de gemeenschappen, gewesten en provincies, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid met winstuitkeringsoogmerk. Ofwel: een organisatie die in werkelijkheid winst uitkeert aan haar leden of bestuurders.
 1. Je kampt met staking van betaling
  Je hebt een aanhoudend betalingsprobleem. Een tijdelijk betalingsprobleem is niet voldoende.
 2. Je krediet is aan het ‘wankelen’
  Jouw onderneming heeft het vertrouwen van haar handelspartners en schuldeisers verloren.

Wanneer moet je aangifte doen van een faillissement?

Als je onderneming aan deze drie voorwaarden voldoet, moet je als bestuurder binnen uiterlijk één maand na de staking van betaling en het wankelen van het krediet  het faillissement aangeven.

Deze termijn is belangrijk. Respecteert een bestuurder deze termijn niet, dan is hij of zij persoonlijk aansprakelijk voor het geheel van het nettopassief (wanneer het actief van de onderneming ontoereikend is om het passief (de schulden) te delgen). De gevolgen van het faillissement

Eens de onderneming failliet verklaard is, bestuurt een curator defaillissementsboedel. Hij moet geld in het laatje brengen en de opbrengst onder de schuldeisers verdelen. Jij wordt dus beschikkingsonbevoegd en verliest het beheer over:

 • De bestaande goederen van de onderneming.
 • Bepaalde voormalige goederen. In principe zitten deze goederen niet in de boedel, maar ze kunnennaar de boedel ‘terugkeren’ door de zogenaamde herstelbevoegdheden van de curator.
 • Goederen die de onderneming tijdens de procedure verkrijgt, vanuit afspraken die voor het faillissement al gemaakt waren.

De opbrengsten van arbeidsprestaties geleverd na opening van het faillissement of erfenissen verkregen ingevolge een overlijden na opening van het faillissement, maken geen deel uit van de faillissementsboedel.  De bedoeling van de wetgever is immers om de natuurlijke persoon – onderneming na faillissement een fresh start te geven.

Schuldeiser bij een faillissement: dit zijn jouw plichten

Als schuldeiser moet je zo spoedig mogelijk aangifte doen van jouw schuldvordering. Dit kan via het elektronische platform Regsol. Geniet je van een persoonlijke zekerheidstelling, vermeld dit dan zeker in je aangifte.

Wanneer een persoonlijke aansprakelijkheidsvordering instellen?

In samenspraak met de curator kan je als schuldeiser een persoonlijke aansprakelijkheidsvordering instellen tegen de (huidige of gewezen) bestuurders van de failliete onderneming. Voorwaarde is dat je bewijst dat zij zogenaamde kennelijk grove fouten gemaakt hebben én dat die fouten hebben bijgedragen tot het faillissement.

Voorbeelden van kennelijk grove fouten:

 • De boekhoudkundige verplichtingen niet naleven;
 • De boekhouding systematisch vervalsen, bv. door verkopen in het zwart;
 • Het wettelijke minimumkapitaal ontbreekt door een fout van de bestuurder;
 • Prestige-uitgaven doen die niet in verhouding staan tot de financiële toestand van de vennootschap;
 • De alarmbellen gedurende verschillende jaren negeren;
 • Een verlieslatende activiteit voortzetten om zichzelf te verrijken, ten koste van de onderneming en haar schuldeisers.

Vragen over gevolgen van een faillisement?

Ontdek onze dienst:

Insolventie: faillissement en gerechtelijke reorganisatie

Neem vrijblijvend contact op. We helpen je graag verder!

Dit vindt u misschien ook interessant