Menu

Tijdens de scheiding willen jullie waarschijnlijk niet meer samen onder één dak wonen. Zolang de procedure loopt kan er al een tijdelijke overeenkomst zijn over wie er dan in de woning blijft en wie niet. Ook over wie na de scheiding het huis zal overnemen kunnen jullie samen tot een akkoord komen.  Als dat niet lukt,  zal de rechtbank uiteindelijk een beslissing nemen.

En dan stelt zich de vraag: hoe bepaalt de rechtbank wie het huis mag overnemen na de scheiding?

Meer informatie en details over wie recht heeft om de woning over te nemen na de scheiding, lees je hieronder.

Er moet er een onderscheid gemaakt worden tussen in het huis wonen tijdens de echtscheidingsprocedure en na de echtscheidingsprocedure. Er zit immers meestal wel wat tijd tussen de start van een echtscheidingsprocedure en de uiteindelijke verdeling van de goederen, dus ook het huis.

Wie woont in het huis tijdens de scheidingsprocedure?

De procedure dringende en voorlopige maatregelen, laat toe om onderling al enkele beslissingen te nemen die gelden zolang de echtscheidingsprocedure loopt. Dat gaat bijvoorbeeld over de verblijfsregeling van de kinderen, eventuele kredieten die moeten betaald worden en ook over wie van jullie voorlopig in het huis woont.

Je kan dan aan de rechtbank vragen om in de gezinswoning te mogen blijven totdat er na de echtscheidingsprocedure beslist wordt aan wie de woning toegekend wordt.

Er zijn diverse redenen om de machtiging te vragen om de gezinswoning te blijven bewonen. Vaak is dat de ouder bij wie de kinderen hoofdzakelijk zullen verblijven.

Ook personen die het slachtoffer zijn geweest van partnergeweld, kunnen voorrang krijgen om afzonderlijk in de voormalige echtelijke woonst te verblijven.

Wie zal het huis overnemen na de scheiding?

Eens de echtscheiding is uitgesproken volgt gewoonlijk de procedure ‘vereffening en verdeling’ bij de notaris. Tijdens die procedure worden al jullie goederen verdeeld en zal dus ook de definitieve toewijzing van het huis gebeuren.

 

De eerste vraag is: is slechts één van jullie eigenaar of zijn jullie beiden eigenaar van het huis?

Zijn jullie beiden eigenaar van de woning?

Als slechts één van jullie eigenaar is, is er normaal gezien geen discussie en zal de woning aan deze ex-echtgenoot worden toegekend. Dat is ook het geval wanneer het huis via een erfenis of een schenking aan één van jullie werd toegekend en nooit in de huwgemeenschap werd ingebracht.

Is er een huwelijkscontract?

Als jullie beiden eigenaar zijn van het huis, moet er gekeken worden of jullie een huwelijkscontract hebben afgesloten. Hierin kan namelijk iets opgenomen zijn over de verdeling van het huis. Stel dat één van jullie het huis in de huwgemeenschap heeft  ingebracht, dan kan er bijvoorbeeld in het huwelijkscontract staan dat het huis bij scheiding terug naar diezelfde persoon gaat.

Als er geen bepaling over de verdeling van het huis voorzien is in het huwelijkscontract of jullie hebben geen huwelijkscontract, dan heb je beiden in gelijke mate recht op het huis.

Dan zal je bepaalde redenen moeten aanhalen die jou meer recht op de woning geven.

Welke redenen kan je opgeven om het huis te mogen overnemen na scheiding?

Om de woning te mogen overnemen kan je onder meer volgende redenen geven:

  • De gezinsbelangen: het is altijd de woning van de kinderen geweest en zij zullen het meest bij jou verblijven;
  • De uitbating van beroepsactiviteiten: als je een beroep in het huis uitoefent, bijvoorbeeld de uitbating van een eigen kapperszaak;
  • De woning is in de buurt van je werk;
  • Emotionele redenen: het huis werd bijvoorbeeld door één van jullie gebouwd, er werden meer eigen middelen geïnvesteerd door één van jullie, het huis is in de buurt van of naast je ouders, enz.

Wie beslist wie het huis zal overnemen na scheiding?

In principe is de notaris degene die uiteindelijk beslist wie de woning definitief mag overnemen. De notaris maakt samen met de rest van de vereffening verdeling op wie wat krijgt, ook het huis.

Als je het niet eens bent met wat de notaris heeft beslist, kan je het dossier overmaken aan de rechtbank. Het is dan de rechter die beslist wie de woning zal overnemen. Kan je ook met die beslissing niet leven? Dan kan je in hoger beroep gaan om dit nog aan te vechten.

Advies nodig over de vereffening – verdeling of je scheiding?

Onze experts familierecht kunnen je begeleiden in je echtscheidingsprocedure.

Dat gaat zowel over de vereffening- verdeling als over de procedure in zijn geheel:

Echtscheiding onderlinge toestemming

(V)echtscheiding

Ben je het niet eens met de beslissing van de notaris of wil je zeker zijn dat jullie overeenkomst correct verloopt?

Second opinion familierecht