Menu

Prof. dr. Ingrid De Poorter, vennoot bij De Groote – De Man, is co-auteur van het boek ‘Delegatie en taakverdeling in de NV’, uitgegeven door Larcier (zie: http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/titres/132449_2/delegatie-en-taakverdeling-in-de-nv.html).

Dit boek beschrijft hoe het bestuur van een grotere naamloze vennootschap in de praktijk wordt georganiseerd. Hoewel de raad van bestuur de meest uitgebreide bevoegdheden heeft – voor zover zij niet werden voorbehouden aan de algemene vergadering – en in principe als college beslist, zal de raad zich in de grotere ondernemingen meestal niet inlaten met beslissingen die het dagdagelijkse reilen en zeilen betreffen.
Hij zal hiervoor (vaak uit noodzaak) een beroep doen op bevoegdheidsdelegaties aan een orgaan van dagelijks bestuur, een directiecomité of bijzondere lasthebbers. Ook worden de taken vaak intern verdeeld door de oprichting van comités, zoals het auditcomité, het remuneratiecomité of een adviserend comité.

Deze delegaties en taakverdelingen verhogen de noodzaak aan toezicht door de raad van bestuur op het management en op de bijzondere comités. Zij hebben ook implicaties voor de aansprakelijkheid van de bestuurders. Het werk biedt een grondige analyse van de delegatie door de raad van bestuur, de interne taakverdeling en de impact hiervan op de toezichtstaak en de aansprakelijkheid van de bestuurders.