Menu

Sinds 30 september 2019 moet iedereen die eigenaar is van een vennootschap verplicht geregistreerd zijn in het UBO-register.
Oorspronkelijk in het leven geroepen als maatregel tegen witwassen en de financiering van terrorisme, blijkt dit register haast ‘bij toeval’ ook effectief voor het opsporen van fiscale fraude. De aandachtige lezer weet natuurlijk dat het in werkelijkheid gaat om een doelbewuste keuze van de wetgever om meer transparantie te verkrijgen.

Europa voert de strijd op

Europa (en dus ook België) schakelt een versnelling hoger in de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. De Belgische anti-witwaswet is tot stand gekomen door de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (de zogenaamde AML IV). De nieuwe witwaswet in ons land werd in september 2017 gepubliceerd en is eind oktober 2018 ook officieel in werking getreden.

Eén van de gevolgen daarvan is de verplichte registratie van iedere UBO.

Ondanks het feit dat het UBO-systeem nog niet gelanceerd is, werden de gebreken ervan al uitvoerig besproken. Maar in ieder geval tracht de Europese wetgever zo transparantie over de eigenaars van Europese vennootschappen te creëren.

Dat we ondertussen op kruissnelheid zijn gekomen in de strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering bewijst ook het feit dat de vijfde anti-witwasrichtlijn (oftewel AML V) al in razendsnel tempo op ons afstevent. AML V van mei 2018 brengt zo bijvoorbeeld al wijzigingen aan in het pas gecreëerde UBO-register.

Maar daarover ongetwijfeld later meer.

Terug naar de kern. Wat is het UBO-register juist?

Ultimate Beneficial Owner

De term UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, de uitendelijke begunstigde van een vennootschap.  De basisregel is dat een persoon die (on)rechtstreeks eigenaar is van meer dan 25% van de aandelen van de vennootschap (of stemrechten) een begunstigde is van die vennootschap.

Bij vzw’s en stichtingen gaat het dan in principe over de leden van de raad van bestuur.

De UBO’s van een vennootschap zijn steeds natuurlijke personen. Dat laatste zorgt ervoor dat het bijvoorbeeld bij groepsstructuren gecompliceerd kan worden om die persoon te identificeren.

Voorbeeld: Als vennootschap X de aandelen bezit van vennootschap Y, moet er verder worden gezocht naar de begunstigde van vennootschap X. Als persoon A eigenaar is van vennootschap X, zal persoon A dus naast uiteindelijk begunstigde van vennootschap X ook uiteindelijk begunstigde zijn van vennootschap Y.

voorbeeld UBO bij groepsstructuur vennootschap

Conclusie: bij groepsstructuren moet men alle niveaus doorlopen totdat de eigenaar een natuurlijk persoon is.

Wat staat er juist in het register?

Eens het duidelijk is wie de UBO is, moet de vennootschap een aantal gegevens van die persoon doorgeven aan de overheid. Deze data zijn, onder andere, de naam, geboortedatum, verblijfsadres, nationaliteit en de omvang van diens belangen. De overheid verzamelt deze vervolgens in het UBO-register. Daar worden ze trouwens 10 jaar bewaard, te rekenen vanaf het einde van de vennootschap.

Voor de registratie kan je in België gebruik maken van de online applicatie, www.myminfinpro.be.

Een gebruikershandleiding voor de applicatie kan je hieronder downloaden of vinden op de website van FOD Financiën. 

Download gebruikershandleiding

Wie kan deze gegevens zien?

De gegevens van de UBO zijn uiteraard toegankelijk voor de politie en de fiscus. Zij mogen deze gebruiken in het kader van onderzoek naar witwassen, fiscale fraude en financiering van terrorisme.

Ook jij en ik hebben toegang tot het register, maar dan wel in beperkte mate. Hier komt de GDPR namelijk ook even piepen (je weet wel, die andere Europese verordening die in mei 2018 in werking trad).  Om de privacy van de UBO te beschermen, worden bepaalde gegevens, zoals bijvoorbeeld het adres en rijksregisternummer, afgeschermd voor burgers.

Gaat het over de UBO van een vzw, dan kan je als burger zelfs enkel toegang krijgen als je hiervan duidelijk het belang kan aantonen.

Het is ook mogelijk om als UBO te verzoeken om je data extra af te schermen. Bijvoorbeeld als er vrees is voor afpersing of pesterijen.

Hoe ruim deze uitzonderingsgevallen in de praktijk zullen worden geïnterpreteerd, valt nog af te wachten.

 

verplichte registratie in het UBO-register voor elke eigenaar van een vennootschap

Deadline en sancties

De gegevens moesten aangegeven worden tegen 30 september 2019. 

Ik hoor je al denken: “Alweer administratieve rompslomp”.
Wel, deze maatregel neem je toch best ter harte. Er zijn namelijk persoonlijke straffen voor de bestuurders verbonden aan het niet-naleven ervan.
Bestuurders kunnen zich in het kader van hun bestuurdersaansprakelijkheid verwachten aan een persoonlijke geldboete van € 250 tot € 50.000.

Tijdelijk gedoogbeleid

De FOD Financiën voerde een tijdelijke overgangsperiode in waarin niet of laattijdig geregistreerde UBO’s nog geen sanctie kregen. Dat gedoogbeleid duurde tot 31 december 2019. Sinds 1 januari 2020 volgen er wel degelijk sancties voor begunstigden die het nalaten zich te registreren.

Hoe begin je eraan?

Aangezien de paramaters om de UBO te identificeren vast staan, kan je daarmee uitzoeken wie dat binnen jouw vennootschap zijn.
Wie helemaal futureproof wil zijn, zet best een procedure op binnen de onderneming zodat er bij elke informatiewijziging van de UBO (bijvoorbeeld een adreswijziging van de eigenaar) tijdig een melding gebeurt naar de overheid.

Wij kunnen helpen

Wij kunnen in eerste instantie adviseren en begeleiden bij het aanduiden van de UBO(‘s) binnen je vennootschap. Zo weet je zeker wie je moet registeren en welke informatie je daarvoor moet verzamelen.

De registratie zelf kunnen onze experts ook voor jou doen. Je kan ons als derde partij een volmacht geven om de inschrijving voor je vennootschap te voltooien.

Inschrijving UBO register

Ook handig

Raadpleeg hier de FAQ van FOD Financiën. Of bekijk de uitgebreide presentatie die ons kantoor maakte over het UBO-register en alles wat daarbij komt kijken.

Download PPT UBO registratie

Uiteraard staan wij jou en je onderneming graag bij om je corporate householding te ordenen en aan deze verplichting (en talloze andere) te voldoen.

Aarzel zeker niet om contact op te nemen.