Menu

Getrouwd of wettelijk samenwonend

Wanneer je als verhuurder een huurovereenkomst afsluit met één persoon die getrouwd is of wettelijk samenwoont, wordt de partner van die persoon automatisch huurder. Je moet als verhuurder uiteraard wel op de hoogte zijn van het huwelijk of de wettelijke samenwoning. Het is de plicht van de huurder om dit mee te delen aan zijn verhuurder.

Het feit dat een echtgenoot of een wettelijk samenwonende partner automatisch huurder wordt, heeft als gevolg dat je als verhuurder de opzeg moet laten betekenen aan beide partners. Daarnaast kan je de betaling van de huurprijs aan beide partners vragen.

Bij het einde van het huwelijk of de wettelijke samenwoning dienen de (ex-)partners onderling te beslissen wie de huurovereenkomst zal verderzetten. Als de (ex-)partners hierover geen akkoord bereiken, zal de rechter beslissen wie de huurovereenkomst voortzet.

Als de huurovereenkomst door beide huurders werd ondertekend, kan een verhuurder de opzeggende huurder nog tot 6 maanden na de opzeg aanspreken voor de betaling van de huur.

 

 

Feitelijk samenwonend

Wanneer je huurders feitelijk samenwonen, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen feitelijke samenwoners die samen een huurovereenkomst ondertekenden en feitelijke samenwoners waarvan maar één van de partners de huurovereenkomst ondertekende.

Huurovereenkomst ondertekend door beide huurders

Als verhuurder is het aan te raden om de huurovereenkomst te laten ondertekenen door beide huurders. Dit is ook in het voordeel van de huurders. Zij moeten dan beide de verplichtingen uit de huurovereenkomst nakomen, maar genieten ook allebei van de rechten die voortvloeien uit de overeenkomst. In de meeste gevallen wordt aangeraden om hoofdelijke aansprakelijkheid op te nemen in de overeenkomst. Beide huurders kunnen dan volledig worden aangesproken voor alle verplichtingen van de huurovereenkomst, zoals bijvoorbeeld voor de betaling van de volledige huurprijs.

Indien de relatie eindigt, kan één van de huurders individueel de huurovereenkomst opzeggen. De huurovereenkomst blijft dan verder bestaan ten aanzien van de overblijvende huurder. In dat geval moet er geen opzegvergoeding worden betaald. De opzeggende huurder, die het pand zal verlaten, kan een nieuwe huurder voorstellen aan de verhuurder en overblijvende huurder. Als verhuurder dien je samen met de overblijvende huurder in te stemmen met deze persoon.

Stemmen de verhuurder en de overblijvende huurder niet in met de voorgestelde persoon, dan beslist de rechter of de kandidaat-huurder geaccepteerd moet worden. De rechter kan een kandidaat-huurder weigeren om drie redenen. Een eerste reden is dat deze voorgestelde persoon vanuit financieel oogpunt niet voldoende waarborg biedt (als er m.a.w. een risico zou zijn dat de huur niet betaald zal worden). Daarnaast kan de overblijvende huurder zijn veto stellen. Ten slotte kan de kandidaat-huurder geweigerd worden als het aantal personen dat het pand volgens de Vlaamse Wooncode zou mogen betrekken, wordt overschreden.

Tot er een nieuwe huurder is, kan de verhuurder de partij die vertrekt nog 6 maanden aanspreken voor de betaling van de huurprijs. Dit kan ook als deze partner het pand al heeft verlaten.

Huurovereenkomst ondertekend door één huurder

Indien je huurovereenkomst werd ondertekend door één huurder (maar die huurder wel in dat pand feitelijk samenwoont met een partner), dan heeft de inwonende partner geen rechten, maar ook geen verplichtingen ten aanzien van de verhuurder. Bij overlijden of het einde van de relatie, kan de partner die geen huurovereenkomst ondertekende geen rechten doen gelden op het pand.

De huurder kan aan de verhuurder een verzoek richten om de partner te accepteren als huurder. Indien de verhuurder binnen 3 maanden niet reageert, kan de rechter beslissen dat de partner huurder wordt.

De regels met betrekking tot de feitelijke samenwoners zijn van toepassing op alle feitelijke samenwoners, ook zij die geen romantische relatie hebben.

Door de verschillende regelingen die bestaan voor verschillende soorten relaties en de snel veranderende wetgeving, doet u best een beroep op een advocaat. Die kan uw huurovereenkomst analyseren en ervoor zorgen dat u als verhuurder optimaal beschermd wordt wanneer uw huurders hun relatie beëindigen.

 

Klik hier voor meer informatie en blogteksten rond ‘verhuur’

Klik hier voor meer informatie van onze experts Personen- en Familierecht rond ‘einde relatie’